košík je prázdný

Specifikace nátěrových hmot

Pro speciální zaměření ...


  
SPECIÁLNÍ POVLAKOVÉ MATERIÁLY DO PROSTŘEDÍ S VYSOKÝMI TEPLOTAMI

: Jedná se o skupinu materiálů užívaných pro ochranu různých podkladových materiálů před účinky široké škály agresivních faktorů prostředi zejména za situace vystavení působení vysokých teplot.  Zejména se tyto nátěrové hmoty používají pro antikorozní ochranu různých konstrukcí a předmětů  vystavených trvale i přetržitě vysokým teplotám a povětrnosti. 
S výhodou se však tyto NH aplikují i   na jiné materiály, zejména na silikátové stavební hmoty pro jejich ochranu proti působení vysokých teplot a chemikálií. V neposlední řadě vytvářejí optimální ochranu povrchu dřeva před účinky sálavého tepla např. v blízkosti umístěných topných zdrojů (kamna, kotle,. …) 

Jedná se o:

CORSIL (PN 044/96) - základní silikonová antikorozní barva do vysokých teplot.
BISIL THERMO (PN 035a/2009) - speciální jednosložková silikonová vrchní matná barva do vysokých teplot.
SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA (PN 050a/2009) - speciální jednosložková silikonová barva s univerzálním užitím.

corsil2   bisil-thermo2    stříbřenka2

Více informací k uvedeným nátěrovým hmotám viz pokyny základní a podkladové barvy pro antikorozní ochranu a vrchní barvy pro antikorozní nátěrové systémy

UPOZORNĚNÍ:  

Užití nátěrových hmot pro speciální aplikace vzhledem k šíři problematiky raději  konzultujte s výrobcem nebo s odborníky ve specializovaných prodejnách!  Jde o to, že např.: u dlouhodobého kontaktu s potravinami je mnohdy vytvrzený film nátěrové hmoty vystaven působení různých agresivních chemických látek. Materiálová řada LAKSIL - BISIL například nevychází dobře ze střetu s kyselinou mléčnou či propionovou. Tyto NH tedy nelze užít v procesu výroby či skladování zrajících sýrů nebo na zásobníky pro skladování osiva, pokud toto obsahuje konzervanty na bázi kyselny propionové. …