košík je prázdný

Antikorozní barvy

Základní a podkladové barvy pro antikorozní ochranu:


ETERFIX B (PN 013/92)

eterfix-b2disperzní akrylátová základní barva. V praxi dlouhodobě ověřená s vynikajícími výsledky. Tato NH má široké využití zejména v komunální sféře. Při vícevrstvé aplikaci je vhodná i pro definitivní ochranu ... např. plechové střechy mimo expozičně příliš náročné horské oblasti. S užitím této nátěrové hmoty na klempířské prvky i jako tzv. „jednošichtovky" jsou ty nejlepší mnohaleté zkušenosti!

 

 

ETERFIX PRIM (PN 037/95)

eterfix-prim2moderní disperzní akrylátová barva základní se zvýšenými antikorozními účinky; výrobek byl v minulosti několikrát oceněn oceněn značkou kvality „CZECH MADE".  Od roku 2008 jsme pro vysoké finanční nároky tohoto systému přestali tento výrobek v tomto směru prověřovat. Barva je formulována v souladu s nejnovějšími poznatky aplikovaného výzkumu v této oblasti. Byl zde kladen maximální důraz na docílení optimálních antikorozních účinků (vč. eliminace nežádoucího jevu tzv.:"Bleskové koroze") při splnění těch nejpřísnějších ekologických hledisek. Složení barvy umožňuje její aplikaci na čerstvě pozinkovaný povrch bez předchozí předúpravy! Vhodné vrchní barvy (emaily) ... ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, UNIPUR EMAIL, GLASFIX Top 2K-EpV i jiné běžné akrylátové emaily, emulzní Alkydové barvy i klasické syntetické Alkydové emaily ředěné S6006. Na ETERFIX PRIM je možné s citem nanášet i nátěrové hmoty obsahující aromatická rozpouštědla. Barva se dobře osvědčila v sestavě např. se silikon-akrylátovým emailem BI SIL. Výborně se projevuje jako podkladová barva mezi zinkovou základní barvu a vrchní nátěry obsahující aromatická rozpouštědla. Od roku 2011 byla formulace barvy zdokonalena na základě výsledků výzkumu v rámci grantového projektu č. 2A-ITP1/014 (MPO – „Prosperita").

UNIPUR ZÁKLAD (PN 049/96)

unipur-základmoderní polyurethanová, jednosložková emulzní, vodou  ředitelná barva základní se zvýšeným antikorozivním účinkem. Je určena jako základní barva na ochranu  předmětů a konstrukcí s vysokým nárokem na estetickou úroveň zaschlého filmu (nádrže, kolejová vozidla, nákl. automobily, stavební a zemědělské stroje, malá zemědělská technika). Při formulaci této nátěrové hmoty byl zároveň kladen maximální důraz na docílení její zdravotní nezávadnosti při optimálním zachování odolnosti i ochranných vlastností vůči vnějším vlivům. Zvýšený antikorozní účinek vytvrzeného filmu nachází  uplatnění v prostředí se zvýšenou  agresí vnějšího prostředí. Barva je rovněž dobře  ošetřena proti nežádoucímu jevu tzv. "bleskové koroze". UNIPUR ZÁKLAD patří do stejné generace nátěrových hmot jako ETERFIX Prim. Jistá rozdílnost však zde je a vychází z odlišné pojivové báze. Barva vytvrzuje oxipolymerací a je použitelná při nižších teplotách podkladu i okolí ... min.0°C. Tekuté prostředí této barvy neumožňuje ani za obtížných podmínek prosazení nežádoucího jevu „BLESKOVÉ KOROZE"!  Nevýhodou barvy UNIPUR ZÁKLAD je, že má nižší přilnavost k čerstvému zinkovému podkladu než barva ETERFIX PRIM. Barva se výborně hodí pod vrchní barvy UNIPUR email, ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, BISIL, GLASFIX Top 2K-Pur, GLASFIX Top 2K-EpV,  ... i jiné emaily. Při formulaci i této barvy byl kladen maximální důraz na docílení optimálních antikorozních účinků použitím zahraničních komplexotvorných pigmentů na základě nejmodernějších poznatků aplikovaného výzkumu v této oblasti. Veškeré komponenty barvy byly zároveň voleny s maximálním ohledem na zachování ekologické šetrnosti barvy. S výhodou lze UNIPUR základ aplikovat jako podkladovou mezivrstvu do těžkých korozních podmínek mezi základní antikorozní barvu zinkovou BILAK Zn primer a vrchní silikon-akrylátový email BISIL.

BILAK Zn PRIMER (PN 033/94)

bilak-zn-prim2základní antikorozní barva silikon-akrylátová zinková; jde o špičkovou nátěrovou hmotu s výraznými ochrannými účinky proti korozi. Jedná se o tzv. High-Solid – moderní kategorii rozpouštědlových barev s nízkým obsahem rozpouštědel i v aplikovatelném stavu. Je formulována s cílem vyhovět i těm nejpřísnějším ekologickým hlediskům samozřejmě při zachování výrazných ochranných účinků. To dokazují takové skutečnosti jako např. neobvykle vysoký obsah netěkavých složek (nad 80%), způsobilost vytvrzeného filmu k trvalému styku s pitnou vodou (platnost do doby kolem 2006, kdy se v EU změnila klasifikace škodlivosti Zn), absence těžkých kovů i dalších nežádoucích látek.... Barva se výborně hodí k povrchové úpravě ocelových předmětů a konstrukcí, na které jsou kladeny z hlediska protikorozní ochrany vysoké nároky. Tato hmota je vhodná k nátěrům konstrukcí vystavených atmosferickým vlivům, chemické zátěži i vysoké relativní vlhkosti ovzduší. Stejně dobře se hodí k ochraně podponorových částí lodí a ocelových zařízení a konstrukcí trvale ponořených do vody. S výhodou je nátěr použitelný pro ochranu stožárů vysokého napětí, ocelových mostních konstrukcí, silničních svodidel ... Nezbytná podmínka pro náležitou ochrannou funkci barvy je zajištění vodivého spojení s podkladem (nutnost předúpravy otryskáním, obroušením). Barva se vyrábí na zakázku i ve zvláštní modifikaci snášející dlouhodobě teploty kolem 400oC.  Při vícenásobné aplikaci (na povětrnosti 3x a více) je barva vhodná samostatně i pro definitivní ochranu (jednošichtovka"). Vhodné vrchní barvy: UNIPUR email, ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, BISIL, GLASFIX Top 2K-Pur, GLASFIX Top 2K-EpV,  ... i jiné

GLASFIX Zn PRIMER (PN 055/2000)

glasfix-znprim2základní jednosložková polyuretanová antikorozní zinková barva. Z hlediska antikorozní účinnosti se jedná o protityp barvy BI LAK Zn PRIMER. Užití této špičkové nátěrové hmoty je směrováno do podmínek, kde nelze použít levnější výše uvedenou BI LAK Zn PRIMER. Jedný se o expozice, kdy je ochranný povlak vystaven působení ropných látek a například kdy se jedná o aplikace na členitých podkladech s vrchní rozpouštědlovou barvou (např. BISIL), kdy při nátěru vrchní barvy dochází k naleptávání vrstvy základní barvy a k migraci mezi vrstvami. Vhodné užití vrchních barev je v podstatě stejné, jkao u barvy BILAK Zn PRIMER. Nevýhodou barvy GLASFIX Zn PRIMER  je to, že se spotřebitelské balení musí spotřebovat najednou. Kontaminace tekuté barvy vzdušnou vlhkostí totiž způsobí její ztuhnutí v plechovce do cca 12 hodin po otevření. I tuto barvu GLASFIX Zn PRIMER  je možné s výhodou užít pro celkovou ochranu ocelového podkladu na povětrnosti. Barva se vyrábí pouze na zakázku, není dodávána do běžné maloobchodní sítě.

S-2102 (PN 051a/2010)

s-2102jedná se o velmi flexibilní moderní syntetickou základní antikorozní barvu. Zdokonalení této barvy bylo rovněž předmětem výzkumu v rámci grantového projektu grantového projektu č. 2A-ITP1/014 (MPO – „Prosperita"). Tato nátěrová hmota se rovněž nedodává do maloobchodní sítě, jedná se o matreriál určený především pro odborné aplikační firmy.

 

 

CORSIL (PN 044/96)

corsil2základní silikonová antikorozní barva do vysokých teplot; tato barva je výsledkem několikaletého snažení fy BIOPOL o zavedení do výroby speciální antikorozně vysoce účinné nátěrové hmoty odolávající dlouhodobě extrémně vysokým teplotám. Určujícími faktory zde byly: dlouhodobá odolnost vytvrzeného filmu barvy teplotám kolem 400oC, vysoká antikorozní účinnost i ekologická šetrnost. CORSIL je nátěrová hmota určená k nátěrům ocelových a litinových předmětů vystavených cyklickému tepelnému a koroznímu prostředí. Barva je trvale odolná teplotám do 400oC, krátkodobě až do 700oC. Pro získání optimálních mechanických vlastností je třeba nátěr vypálit při teplotě po 200oC po dobu 30 min. Nevypálený nátěr zasychá na vzduchu fyzikálním způsobem – je nelepivý a vykazuje také dobré antikorozní účinky. Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědlům, naftě, benzinu, zředěným roztokům kyselin a zásad. CORSIL je vhodný k provádění ochranných nátěrů součástí motorů, výměníků tepla, kouřovodů, parovodů,  ... CORSIL poskytuje po nanesení 3 vrstev  ocelovému podkladu dlouhodobou ochranu. Z estetických důvodů však u pohledově exponovaných částí konstrukcí předpokládáme ještě konečnou úpravu vrchní barvou v zadaném odstínu (SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA, BISIL THERMO), proto tuto hmotu řadíme spíše pouze mezi barvy základní.

LAKSIL (PN 034/94)

laksil2speciální silikon - akrylátový lak pro široké užití. Jednou  z mnoha možností užití tohoto materiálu je forma pomocného antikorozního penetračního přípravku (LAKSIL naředěn 25% hmot. ředidlem S6005) ke stejnému účelu jako GLASFIX STABIL ... pro pasivaci nakorodovaného podkladu a dostatečné ukotvení ochranného nátěrového systému (ONS). Užití LAKSILu je právě směrováno pod silikon-akrylátové povlaky LAKSIL (lak), BISIL, BISIL PROFI a případně pod základní barvu BILAK Zn PRIMER. Do korozní agresifvity prostředí C2 je možné LAKSIL penetraci považovat v rámci ONS za dostačující antikorozní základní povlak. 

 

BIKAUZAL P (PN 017/1992)

bikauzal-p2je speciální asfaltový kompozitní přípravek sloužící k vytváření elastických ochranných povlaků na předmětech a konstrukcích vystavených agresi venkovního prostředí včetně trvalého působení vody. Dále vzdoruje slabším roztokům vybraných organických kyselin, alkoholů, anorganických kyselin, solí i hydroxidů. BIKAUZAL P neodolává organickým rozpouštědlům ani dlouhodobé expozici UV záření. BIKAUZAL P se s výhodou používá všude tam, kde nejsou konkrétní požadavky na estetický vzhled a kde je dán důraz na na dlouhodobé účinné ochranné vlastnosti vytvořeného elastického povlaku. BIKAUZAL P je vhodný i k ochraně spodků automobilů, zemědělské techniky, ocelových konstrukcí i podzemních partií zdiva či betonových konstrukcí. Za předpokladu následného ochranného nátěru proti UV záření (např. ETERFIX BIN...asi po 6 týdnech) slouží BIKAUZAL P jako vynikající přípravek pro oživení a opravu zvětralých živičných krytin plochých střech.