košík je prázdný

Antikorozní barvy

Vrchní barvy pro antikorozní nátěrové systémy ...


Naše firma BIOPOL nabízí bohatý sortiment vrchních barev (emailů, „Top Coats“), které cíleně svými vlastnostmi kompletují antikorozní ochranné nátěrové systémy (ONS). Navrženým nátěrovým systémům přinášejí tyto finalizující povlaky především tyto vlastnosti: barierový účinek, mechanickou odolnost, resistenci vůči určitému chemickému napadení, odolnost při ponoru pod vodou, docílení zadané životnosti ONS na povětrnosti, … V neposlední řadě vrchní barva dodává átěrovému systému požadovaný vzhled. 
Projektování ochranných nátěrových systémů je činěno v souladu s dikcí evropských harmonizovaných norem … zejména ČSN EN ISO 12944 1-8 … viz kapitola I. antikorozní ochrana.

Základní sortiment vrchních barev BIOPOL pro antikorozní ochranu:

a) vodouředitelné ... disperzní akrylátové, emulzní polyuretanové, emulzní epoxidové:

ETERFIX BI (PN 011a/2010)

eterfix-bi2univerzální elastická disperzní akrylátová barva venkovní matná. Jedná se o osvědčenou univerzální moderní vodouředitelnou barvu s vynikající odolností na povětrnosti i proti dlouhodobým účinkům UV záření. Přestože se jedná o nátěrovou hmotu, která figuruje v sortimentu BIOPOL téměř od zahájení výroby NH, nejedná se o zastaralý materiál. V průběhu času naše firma dbá na zdokonalování vlastností svých výrobků, aby tyto odpovídaly obecnému stavu techniky v příslušné době. Aktuální optimalizace formulace této NH byla realizována v průběhu let 2008-2010 uplatněním výstupů z výzkumu v rámci grantového projektu grantového projektu č. 2A-ITP1/014 (MPO – „Prosperita").  ETERFIX BI dobře spolupracuje s většinou základních (podkladových) povlaků uvedených v předchozí části I.A. ETERFIX BI se nepoužívá v kombinaci s pomocným přípravkem LAKSIL PENETRACE ani se základní silikonovou barvou do vysokých teplot CORSIL.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: ETERFIX PRIM, UNIPUR ZÁKLAD, S2102, BILAK Zn PRIMER, GLASFIX Zn PRIMER, ...

ETERFIX BIT (PN 025/93)

eterfix-bit2univerzální tvrdá disperzní akrylátová polomatná barva. Technicky je tato vrchní barva velmi podobná barvě ETERFIX BI. Je však mnohem tvrdší, je tedy odolnější vůči mechanickému namáhání. Uživatelské zaměření barvy ETERFIX BIT  v systémech antikorozní ochrany vyplývá z této její přednosti... zahradní nábytek, parapetní plechy, ocelové zámečnické prvky (vstupní brány, garážová vrata, ...). Ostatní ochranné vlastnosti – odolnost vůči povětrnosti a UV záření, chemická odolnost, ... - jsou prakticky stejné, jakou disponuje  barva ETERFIX BI.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: viz. ETERFIX BI.

 

ETERFIX LX (PN 036/95)

eterfix-lx2univerzální tvrdší disperzní akrylátová pololesklá barva.  Barva se používá ke stejnému účelu jako ETERFIX BIT s tím, že určující je konečný požadovaný vzhled konstrukce, předmětu. S výhodou se ETERFIX LX používá pro konečnou úpravu okenních rámů, venkovních i vntřních dveří, ... Kvalita této vrchní barvy byla také mnohokrát potvrzena získáním ocenění „CZECH MADE" (ve dvouletých periodách od roku 1998). Od roku 2008 naše firma přestala také tento výrobek pro vysoké finanční nároky systému (SCJ – Sdružení pro cenu a jakost) prověřovat. Barva je formulována v souladu s nejnovějšími poznatky aplikovaného výzkumu v této oblasti. Dokladem, že kvalita nátěrové hmoty ETERFIX LX odpovídá současnému stavu techniky v oboru povlakových materiálů je i to, že je způsobilá pro přímý kontakt s potravinami i pro užití na dětské hračky.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: viz. ETERFIX BI.

UNIPUR Top (PN 047a/96)

unipur-topspeciální jednosložková vodouředitelná polyuretanová vrchní barva lesklá. Barva je zdánlivě velmi podobná ETERFIXu LX. Podstata barvy je založena na emulgovaném oxidačně polymerujícím pojivu. Proti klasickým syntetickým nátěrovým hmotám má zvýšenou odolnost protu UV záření. Komfort nanášení i konečný vzhled vytvrzeného filmu je velmi podobný. S výhodou se barva používá ke konečným úpravám předmětů ve venkovním prostředí i v interierech s cílem dosáhnout vysoce estetického vzhledu. Aplikovatelnost barvy se proti disperzním materiálům přibližuje bodu mrazu. Po vytvrzení barva odolává i působení ropných látek, krátkodobě i agresivnějším rozpouštědlům a benzinu. V průběhu roku 2010 se zvláštní modifikace této barvy UNIPUR Top NOVINKA 2010!(PN 047a/2009) (proklik na TL) vyčlenila jako speciální povlak pro použití na beton (ČSN EN 1504-2 ... ochrana proti vnikání, mechanická ochrana ... průkaz shody 2+). Obou modifikací této nátěrové hmoty se však s výhodou učívá i k jiným účelům ... NS pro antikorozní ochranu, NS an dřevo, ...

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu:  UNIPUR ZÁKLAD, S2102, S2102, GLASFIX Zn PRIMER, BILAK Zn PRIMER, ETERFIX PRIM, (vhodnost přibližně podle pořadí) ... dále v souladu s ČSN EN ISO 12944 1-8.

GLASFIX Top 2K-EpV NOVINKA 2010! (PN 057a/2009)

glasfix-top-2k-epvspeciální dvousložková epoxidová vodouředitelná barva na beton. Původně projektována jako účinný povlak    na  beton ... ochrana proti vnikání, chemická ochrana, mechanická ochrana. Výborně se svými vlastnostmi doplňuje s barvou UNIPUR EMAIL(122); zatímco ta vykazuje excelentní odolnost proti UV záření, GLASFIX Top 2K-EpV osvědčuje širší chemickou odolnost, antiabrazivní vlastnosti, velmi nízkou termoplasticitu, ... Barva neobsahuje rozpouštědla (VOC)!  I tato nátěrová hmota byla podrobena počátečním zkouškám typu dle požadavků harmonizované normy ČSN EN 1504-2.  Průkaz shody 2+ dle téro normy.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: ETERFIX PRIM, UNIPUR ZÁKLAD, S2102, BILAK Zn PRIMER, GLASFIX Zn PRIMER, ...

b) rozpouštědlové ... polymerní kompozice rozptýlené v organických rozpouštědlech ... akrylátové, silikon-akrylátové, polyuretanové, silikonové, ...

BISIL (PN 035a/2007)

bisil2speciální jednosložková silikon-akrylátová vrchní barva. Jedná se o NH určenou jak pro antikorozní ochranu,  na dřevo, beton, ... S výhodou je tento materiál aplikován jako finalizující ochranná vrstva betonových i ocelových jímek vody, vodojemů na pitnou vodu, plaveckých bazénů, ... Barva má vynikající odolnost proti UV záření a veškeré povětrnosti. Nedokáže vzdorovat nižším frakcím ropných látek (rozpouštědla, automobilový benzin).

Antikorozní systémy s NH BISIL jsou i k „těžké" antikorozní ochraně užívány mnoho let a jsou průběžně testovány jak u výrobce, tak na různých expertních pracovištích. V období 2007-2010 byl BISIL posuzován z hlediska protikorozní účinnosti v rámci nejužívanějších ONS akreditovanou zkušebnou TSÚS Bratislava (Notifikovaná osoba 1301).  Jednalo se poměrně o zevrubné testování vlastností našich vybraných NH. Pro korozní ochranu z těchto výsledků zkoušek vyplývá,  že ONS BILAK Zn PRIMER (nebo GLASFIX Zn PRIMER  + BISIL) je vhodný do prostředí C5-I jako NS s vysokou životností a pod vodu - Im1 – jako NS dosahující střední životnosti (dle ČSN EN ISO 12944-5 ... H=vysoká nad 15 let, M=střední 5-15let).  Barva BISIL je vhodná (atestována CZ i SK) pro trvalý kontakt s pitnou vodou, dále pro přímý styk s potravinami (CZ) i na dětské hračky (CZ) technol. méně vhodné.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu:  téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: BILAK Zn PRIMER, S2102, UNIPUR ZÁKLAD, ETERFIX PRIM, GLASFIX Zn PRIMER, (vhodnost dle pořadí) ...

BISIL PROFI (PN 035b/2007)

bisil-profi2speciální jednosložková silikon-akrylátová vrchní. Barva byla vyvinuta pro profesionální aplikace, kdy je nutné v jedné operaci nanést i 150µm ve vytvrzeném filmu. V ostatních ohledech se jedná o totožný materiál jako barva BISIL.

 

 

 GLASFIX Top 1K-PUR (PN 056/2007)

glasfix-top-1k-purspeciální jednosložková polyuretanová matná barva do agresivního prostředí. Jedná se o materiál velmi odolný vůči chemické zátěži. Barva se vyrábí v různých modifikacích pouze na zakázku pro specializované aplikační firmy.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: GLASFIX STABIL (do korozní agresivity C3),GLASFIX Zn PRIMER, S2102, UNIPUR ZÁKLAD,  ...

 

 

GLASFIX Top 2K-PUR (PN 057/2007)

glasfix-top-2k-purspeciální dvousložková polyuretanová nežloutnoucí lesklá barva. Kromě nevýhody, že se jedná o dvousložkovou rozpouštědlovou nátěrovou hmotu, vykazuje tento materiál v dalších ohledech již  ty nejlepší vlastnosti: excelentní odolnost chemikáliím, povětrnosti, UV záření i mechanickému namáhání. Vytvrzený povlak má překrásný lesklý vzhled a je příjemný na dotyk. V období 2007-2010 byla i tato nátěrová hmota testována z hlediska protikorozní účinnosti (ve spojení s podkladem GLASFIX STABIL nebo se základní barvou GLASIX Zn PRIMER)  akreditovanou zkušebnou TSÚS Bratislava (Notifikovaná osoba 1301). Výsledkem je vyhodnocení tohoto ONS (GLASIX Zn PRIMER + GLASFIX Top 2K-PUR) jako vhodného do prostředí C5-I jako NS s vysokou životností a pod vodu - Im1 – jako NS dosahující střední životnosti (dle ČSN EN ISO 12944-5 ... H=vysoká nad 15 let, M=střední 5-15let).

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: GLASFIX STABIL (do korozní agresivity C3),GLASFIX Zn PRIMER, S2102, UNIPUR ZÁKLAD,  ...

ETERFIX S-2013 (PN 052a/2009)

eterfix-s-2013jedná se o klasický jednosložkový syntetický email. Předností této nátěrové hmoty jsou komfort při nanášení, dobré senzorické vlastnosti i cena. Typickým uživatelským zaměřením je finální úprava zámečnických prvků staveb, občanské vybavenosti, ... v interierech budov i ve venkovním prostředí. Nevhodné je užití barvy na konstrukce a předměty vystavené častému a dlouhodobému slunečnímu svitu (střechy, jižní partie budov, .... ).

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu:  ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.:  S2102, UNIPUR ZÁKLAD, ETERFIX PRIM,  (vhodnost dle pořadí) ...
Barva se vyrábí pouze na zakázku pro odborné aplikační firmy.

 

BISIL THERMO (PN 035a/2009)

bisil-thermo2speciální jednosložková silikonová vrchní matná barva do vysokých teplot. Barva je určená na podklady, které jsou vystaveny jednorázovým i cyklickým tepelným expozicím. Dlohodobě odolává teplotám kolem 500°C. Nárazově (krátkodobě)  do 700°C. Jako skladová (ceníková) položka je barva dodávána v široké škále odstínů (vzhledu): bílý, šedý, černý, červenohnědý, zelený, stříbrný, bronzový, měděný. Jiný odstín (vzhled) je třeba dohodnout v rámci individuální zakázky. Důvodem je omezená škála tepelně vysoce odolných pigmentů a jejich vysoká cena.

Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: pouze CORSIL.

 

SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA (PN 050a/2009)

stříbřenka2speciální jednosložková silikonová barva. Jedná se dnes již o klasickou, v občanské sféře dobře známou, stříbřenku. Barva může být aplikována na          ocel i litinu do stupně korozní agresivity C3 (ČSN EN ISO 12944-2) bez základní antikorozní barvy („jedošichtovka"). Pro definitivní ochranu se barva   obvykle nanáší ve třech vrstvách. Kontinuální teplotní odolnost vytvrzeného povlaku bervy je proti BISILu THERMO o něco nižší ... do 350°C,  nárazově (krátkodobě) lze povak vystavit  teplotě do 500°C.

Vhodné základní antikorozní barvy pro vysokoteplotní expozice: pouze CORSIL!