Výroba nátěrových hmot

 • Výrobní zaměření a strategie naší firmy Výrobní zaměření a strategie naší firmy

   Vývoj ,výroba i kvalita barev je založena na uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti firmy (SMJ). Moderní SMJ jsme vybudovali a zavedli během roku 2000 na základě tehdy platné normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikační orgán 3009 (VUPS Praha) podrobil SMJ BIOPOL auditu a udělil první certifikát  dne 7.11.2001. Poslední úplný audit SMJ firmy se konal dne 7.12.2010, tato komplexní kontrola prověřila kromě komplexní funkčnosti systému i jeho soulad se zásadami  novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2009.

  V tomto systému řízení firmy jsou samozřejmě implementovány zákonné předpisy a normy, které předmět činnosti vymezují po právní, technické i obchodní stránce. Jedná se zejména o posuzování a klasifikaci vlastních výrobků jako směsí chemických látek a dále průkaz shody vlastností těchto produktů s harmonizovanými evropskými předpisy a normami.

Biopol paints s.r.o.

 • O naší firmě O naší firmě

  Základem podnikatelské činnosti fy BIOPOL je vývoj a výroba nátěrových hmot a nátěrových systémů a jejich prodej.

 • Certifikace Certifikace

   systému managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 + vybraným výrobkům na ochranu povrchu betonu

 • Vize Vize

  Motto: pravou morálkou výroby je KVALITA. ( Karel Čapek )

prodejní servis