košík je prázdný

Zásilkový obchod:

Vítejte v zásilkovém obchodě firmy BIOPOL paints, spol. s r.o. Zabýváme se zásilkovým prodejem standardního sortimentu námi vyráběných nátěrových hmot a pomocných přípravků Velkou výhodou je možnost okamžitého odběru (a to i malého množství), protože většina zboží, které nabízíme, je neustále k dispozici na skladě. V případě, že si nevyberete z našeho sortimentu hotových výrobků, jsme připraveni Vám splnit i individuální nestandardní přání podle Vašich specifických požadavků.

 

 

Obchodní podmínky

1. Objednávka 

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a způsob doručení.

2. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího 
V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody hlavně v případě nákupu zboží 'na objednávku', které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží již byly vynaloženy prokazatelné výdaje. Storno poplatek může dosahovat výše až 50% z celkové ceny zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.
  • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet anebo na adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

3. Doprava

Cena dopravy je závislá dle váhy objednaného zboží. Zboží vám bude dodáno přepravní službou  

4. Dodací a platební podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, přesto se prodávající nezavazuje k dodací době, zejména u objednávek nestandartních odstínů, neboť tyto závisí převážně na třetích stranách (dodavatelé).

a) sběrnou službou na dobírku,
b) sběrnou službou na předfakturu (při převzetí zákazník již nic neplatí),
c) vlastní odvoz zákazníka, platba předfakturou,
d) vlastní odvoz zákazníka, platba hotově při převzetí zboží,
e) naší dopravou ... pouze ve vyjimečných případech (např.přílož) ... individuální dohoda.                                                                      

   Naše zboží nelze posílat prostřednictvím České pošty.

   Dodání nátěrových hmot mimo Českou republiku ( Slovensko...) pouze formou zálohové faktury.

4. Záruka

Na každé prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců ode dne výroby. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno neodbornou manipulací klienta.

5. Doručení

Prodávající neručí za zásilky, které se ztratily během přepravy ani neručí za jinou případnou ztrátu zboží po předání autodopravci.

6. Nepřevzaté zásilky

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné a balné). V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a cena za dobírku bude zatížena dvojnásobným poštovným a balným. V případě, že kupující už nemá zájem o objednané zboží, postupuje se podle bodu 2. "Storno objednávky ze strany kupujícího". V opakovaných případech nepřevzetí zboží ze strany kupujícího si může prodávající nárokovat i poplatek za opožděnou platbu za zboží.

7. Právo zákazníka na vrácení zboží

Zboží, které jste si zakoupili na Prodej-barev.cz je možné bez udání důvodu vrátit do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Od smlouvy je možné odstoupit prokazatelným způsobem - písemně nebo e-mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Toto právo Vám vyplývá ze zákona o zásilkovém prodeji. Zboží, na který se odstoupení vztahuje je třeba zaslat jako balík - doporučenou zásilku / ne dobírka / na adresu Biopol Paints s.r.o., Okřínek č.p. 29, 290 01 PODĚBRADY . V zásilce prosím přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Pokud byla platba za zboží uhrazena, peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů po obdržení vrácené zásilky, na účet, ze kterého jste zaplatili, případně jinou formou dle vzájemné dohody.

Právo na odstoupení od smlouvy není možné v případech 
- Zboží není v původním balení (zboží bylo rozbalené) 
- Zboží je mechanicky poškozené

„Obchodní podmínky (Reklamační řád) se dále řídí příslušnými ustanoveními zákonných předpisů.
Zejména se jedná o Občanský zákoník ( příp.Obchodní zákoník ) dle postavení klienta, Zákon o ochraně spotřebitele, ...
vše v aktuálním znění."

 

8. Garanční dodatek výrobce:

Technicko-technologické informace, které o našich výrobcích veřejně šíříme, zvláště rady pro zpracování a jejich použití, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje a výroby těchto povlakových materiálů a také dnes již více než 25-letých zkušenostech s uplatněním těchto našich materiálů vpraxi. Empirické znalosti shromažďujeme při jejich používání jak za standardních podmínek korespondujících s aktuální úrovní techniky v oboru, tak zčetných výjimečných realizací. Aplikační postupy uváděné v naši výrobkové dokumentaci jsou tedy orientační v tom smyslu, že jejich přesnost je ovlivňována podmínkami při zpracování a dalšími vnějšími vlivy, četností výrobků, rozdílným charakterem a úpravou podkladů, ... Veškerá doporučení firmy BIOPOLpaints, s.r.o. jsou tedy objektivně do jisté míry nezávazná. Stejnou váhu pro docílení deklarovaných užitných vlastností výrobků má i odborná erudice a zkušenosti realizátora. Aplikátor tedy nese odpovědnost za správné použití konkrétního výrobku podle návodu k použití i za správný způsob provedení nátěrového systému; musí tedy vždy odborně vyhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli pokaždé provést zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu ve výrobkové dokumentaci (technických listech, metodických pokynech, podnikových předpisech, bezpečnostních listech, ...) bez předchozího upozornění. Ujistěte se tedy vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, případného metodického pokynu pro jeho aplikaci v modelové situaci i předpisy pro bezpečné nakládání s výrobkem (zejm.BL). Tyto informace jsou spolu s dalšími dokumenty k dispozici v sídle naší firmy Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady, tel.č.325653080, 325653122; E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; samozřejmě i na webu www.biopol.cz. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám".