košík je prázdný

Rekonstrukce ocelových komínů

IZOMAT, s.r.o.  Červený Kostelec, 
výrobce a dodavatel zařízení pro tepelnou techniku

 

Popis akce

Firmě IZOMAT, s.r.o. se již kolem roku 2005 postupně začalo dařit rozšiřovat svoji působnost do "velkého" stavebnictví. 

Hlavním předmětem činnosti této technicky vysoce vyspělé firmy je vývoj a výroba zařízení pro tepelnou techniku a jeho montáž. 

IZOMAT poskytuje v tomto směru opravdu komplexní služby od projektu přes vývoj a výrobu zadaného zařízení až po jeho dodávku a montáž na stavbě. 

Za této situace se samozřejmě začala prosazovat i potřeba kvalitních ochranných povlaků pro tato obvykle technicky vysoce náročná zařízení, u nichž je vždy požadována dlouhodobá životnost nad 15 let.

IZOMAT v osobě svého majitele a jedntele pana Otakara Hály oslovil v roce 2006 naši společnost BIOPOL a vyslovil zájem o technickou spolupráci na vytváření optimálních ochranných povlaků na jejich zařízeních a provozních souborech pro tepelnou techniku. Naše forma BIOPOL tuto výzvu ráda přijala a spolupráce trvá dodnes.    

Provádějící, tvůrce

Veškeré nátěry a nástřiky byly naneseny firmou IZOMAT.

Bližší technická specifikace

Nejpoužívanější ochranné povlakové materiály pro tento okruh zakázek:
GLASFIX Stabil, BILAK Zn Primer, GLASFIX Zn Prim, CORSIL, BISIL, SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA, BISIL Thermo.

Technologie nanášení i konkrétní speciální nátěrové sestavy jsou navrhovány a voleny v souladu s evropskými harmonizovanými normami týkajícími se antikorozní ochrany pomocí ochranných povlaků zejména: ČSN EN ISO 12944 1-8; ČSN ISO 8501-1; ČSN ISO 8501-2; ČSN ISO 8502-1,2,3,4,6; …
V neposlední řadě se uplatňují dlouhodobé bohaté zkušenosti obou spolupracujících stran.

Popis podílu fy BIOPOL

Od začátku vzájemné technické spolupráce BIOPOL proškolil ve třech periodách pracovníky IZOMAT s odborným zaměřením na posouzení stavu podkladu, návrh způsobu jeho přípravy, volbu nátěrové sestavy v korespondenci s požadovanými užitnými vlastnostmi NS, kontrolu a průkaz kvality provedení.                                      

Většina méně obvyklých zakázek se připravovala za účasti zástupce BIOPOL, který tak poskytoval operativní technickou pomoc pro volbu a provádění konkrétního ochranného nátěrovéhosystému (ONS).                                      
Vypracování vzorových technologických pokynů usměrňujících návrh a provádění ONS pro vybrané typické situace.

Časová posloupnost přípravy a realizace

VÝBĚR z mnoha zakázek, ke kterým fa BIOPOL pořizovala vlastní dokumentaci:

  • září 2006 ONS na různé ocelové komíny a kouřovody připravené k rekonstrukci pro různé odběratele.
  • březen, duben 2007 rekonstrukce kouřovodů a ocelového dvouplášťového komínu … ELEKTRÁRNA Opatovice, náhradní plynový zdroj v Černé za Bory.
  • září, říjen 2008 … Teplárna Svitavy, rekonstrukce technologie + oprava zděného komínu vč. ochranného NS-
  • září 2009 … nové ocelové komíny pro ČEZ.
  • říjen 2011 … rekonstrukce ocelového komínu pro ČEZ.

 

Výjimečnost

Často se jedná o náročné konstrukce, které jsou po montáži obvykle velmi obtížně přístupné. Agresivita prostředí je obvykle dle ČSN EN ISO 12944-2 klasifikována jako Im1 (atmosféra průmyslové oblasti s velmi vysokou agresivitou).                                    

Zde je jako příprava podkladu dle ČSN EN ISO 12944-5 požadováno otryskání vždy! To však často není možné. 

Obvykle jde o výškové práce, kdy je technolodicky možné zajistit důkladné místní ruční a mechanické čištění PSt2 (ISO 8501-2). Za těchto situací je nezbytné zapojit nutnou dávku empirie a opřít se i o ověření pomocí urychlených korozních laboratorních zkoušek. Další technologickou lahůdkou bývá časté korozní působení kondenzátu uvnitř kouřovodu i na vnitřním plášti komínového tělesa přiléhajícím k materiálu tepelné izolace.

Poznámka k přínosům akce

Nátěrové systémy právě v této oblasti ochrany jsou vystaveny velmi široké škále různých abnormalit a korozních činitelů. I zde se nám velmi vyplatilo opřít se nejen o znalosti a zkušenosti vlastní, zejména však o výrobní a provozní poznatky zadavatele, který vždy dokázal usměrnit parametry zadání a minimalizovat tak rizika neúspěchu.