košík je prázdný

Pomník 2.odboji od profesora Preclíka

Prof. akad. sochař Vladimír Preclík

POMNÍK 2. ODBOJI - monument v Praze na Klárově z roku 2006

 

 

Popis akce

Nejvýznamnější instalace uměleckého díla v roce 2006 v Praze. Jedná se o monumentální bronzový pomník o výšce přes 7 m vytvořený pro připomenutí aktivní účasti občanů naší země v odboji proti fašistické moci. Pomník je umístěn v samém středu náměstí na Klárově.

Provádějící, tvůrce

Prof., akademický sochař Vladimír Preclík

Bližší technická specifikace

Bronzový pomník sestavený z 50 dílčích odlitků alegorizující prapor v národních československých barvách. Z uměleckého ztvárnění praporu vyplývá, že jeho cesta událostmi v čase nebyla jednoduchá. Pomník byl odlit v Umělecké slévárně bří Horákových v Horní Kalné. Zde naše firma BIOPOL spolupracovala na povrchové úpravě a tedy konečném estetickém ztvárnění tohoto významného uměleckého díla.

Popis podílu fy BIOPOL

Jednalo se o zvážení a ověření životnosti a přilnavosti zvoleného organického povlaku. Návrh a dohled při realizaci povrchové úpravy a estetického ztvárnění. 
  1. patinování "sirnými játry",
  2. konverzní povlak (mezioperace) impregnací LAKSIL,
  3. barevné pojetí …0x až 5x nástřik a tupování barvou BISIL,
  4. konečný nástřik krycím lakem LAKSIL.

Časová posloupnost přípravy a realizace

Prof. Preclík se obrátil začátkem roku 2005 o pomoc s povrchovým ztvárněním vítězného návrhu pomníku na Prof.Ing.Petra Kalendu, CSc. … vedoucího Ústavu polymerní chemie FCHT Univerzity Pardubice. Ten přizval ke spolupráci naši firmu BIOPOL a zorganizoval tak realizační tým Preclík - Kalenda - Biopol. To bylo na podzim roku 2005, kdy už Prof.Preclík dokončoval ve svém atelieru ve Velkých Popovicích polystyrenovou matrici v měřítku 1 : 1 pro výrobu finálního bronzového odlitku. 

Zatímco v krkonošské Umělecké slévárně bří Horákových odlévali první z 52 odlitků pomníku a dokončovali stavbu nového pavilonu pro smotování a finalizaci tohoto monumentálního díla, v BIOPOLu probíhaly urychlené laboratorní zkoušky vybraných nátěrových systémů. To byl přelom 2005/2006. Na základě výsledků ověřovacích zkoušek v BIOPOLu, za přispění expertního dohledu a pokynů Prof.Kalendy i na základě dosavadních zkušeností z netradičních aplikací povlakových materiálů BIOPOL byl vyprecizován finální NS … BISIL + LAKSIL. Tento finální povlak nanesl za dohledu BIOPOLu Prof.Preclík osobně a vtiskl tak monumentu konečnou podobu. Pomník byl slavnostně odhalen za účasti veteránů, významných osbností ČR i veřejnosti dne 25.05.2006.            

Výjimečnost

Nanesení proměnlivé tloušťky NS v rozmezí 0 - 500 mikrometrů na podklad s nejistými vlastnostmi, kdy se od tohoto finálního organického povlaku očekávají 100%-ní estetické i ochranné vlastnosti po dobu nejméně 20 let. Nadstavbovými, avšak nepominutelnými požadavky zadavatele, byly snadná obnovitelnost při renovaci povlaku a bezproblémová odstranitelnost GRAFITI! Stav NS je příležitostně kontrolován od roku 2007, aktuálně dne 10.05.2011. K tomuto datu kostatujeme, že zvolený NS nejeví po 5 letech žádné známky stárnutí a zatím funguje bezvadně!

Poznámka k přínosům akce

Ověření vlastních schopností i odborné úrovně firmy. Zvýšení prestiže společnosti BIOPOL u odborné veřejnosti. Již samotná účast naší firmy v takovém týmu na realizaci tak významného díla je pro BIOPOL obrovským vyznamenáním!