košík je prázdný

Ochranné povlaky ocelových příhradových stožárů

 

přenosové soustavy VVN a rozvoden ČEZ a posléze ČEPS

  • VAMP … Ing.Pavel Mařík reprezentant americké firmy  SWEPCO - Building Products
  • Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
  • BIOPOL paints s.r.o. výrobce nátěrových hmot a nátěrových systémů

 

Popis akce

Na správce a provozovatele energetické rozvodné sítě (tehdy ještě ČEZ) dolehl již v průběhu 90.let min.stol. neutěšený technický stav této sítě. Jednalo se zejména o plošně pokročilý stav koroze ocelových příhradových sloupů páteřního systému VVN. 

Spousta těchto prvků nesoucích veden VVN bylo v té době již na hranici statické únosnosti. Výstupem z expertního rozboru situace vzešla nutnost urychlené opravy a náhrady většinou již nefunkčních antikorozních ochranných povlaků, avšak na vysoké technické úrovni s vysokou užitnou hodnotou ve smyslu životnost * cena. 

1998 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro optimální ochranný nátěrový systém (ONS) s dlouhou životností min.15let. Zároveň byla specifikována technologicky nejlepší možná příprava podkladu … P St 2 - důkladné místní ruční a mechanizované čištění. 

Přihlášené ONS byly vyhodnocovány anonymně dvěmi nezávislými expertními ústavy … Ústav polymerních látek FCHT Univerzity Pardubice a SVÚOM (Státní výzkumný ústav ochrany materiálů). 

Užitné vlastnosti nátěrových sestav byly vyhodnocovány a porovnávány na základě výsledků velmi zevrubných urychlených korozních a povětrnostních zkoušek (ČSN ISO 2812-1 … chemická odolnost, ČSN ISO 6270 … kondenzace vody, ČSN ISO 3231 … kondenz.vody s SO2, ČSN ISO 9227 … neutrál.solná mlha, ÚV komora, …).

Provádějící, tvůrce

Nátěrové systémy SWEPCO + BIOPOL byly v tomto období aplikovány specializovanými firmami VAMP Ing.Pavel Mařík a MANA, s.r.o … Ing.Pavel a Ing.Václav Maříkovi. Fa VAMP byla v té době zároveň exkluzivním reprezentantem v ČR a SR společnosti SWEPCO (Southwestern Petroleum Corporation Texas). Bohužel obchodní i odborná splupráce až na přátelské úrovni byla náhle ukončena nešťastným úmrtím v dubnu 2010.

Bližší technická specifikace

Fa BIOPOL se do soutěže dostala se speciální jednosložkovou vrchní barvou BISIL profi. Ta kompletovala jeden z přihlášených ONS americké společnosti SWEPCO (= Southwestern Petroleum Corporation Texas) setávající ze speciální základní barvy SWEPCO Anti-Rust Coating a vrchní barvy BISIL profi. 

Právě tento jednoduchý dvouvrstvý ONS byl celkově vyhodnocen jako nejlepší (UPA.. 1.místo, SVÚOM … 4.místo)! Po vyhodnocení zkoušek byly ozřejměny přihlášené ONS. Společnost SWEPCO měla v soutěži ještě jeden třívrstvý, ten však neměl tak přesvědčivou odolnost vůči slunečnímu svitu. Svoje sestavy tam měly renomované evropské a nadnárodní společnosti. Zadavatel si nakonec k tomuto účelu vybral čtyři nátěrové sestavy.                                    

Velkou výhodou vybraného ONS:

SWEPCO Anti-Rust Coating + BISIL Profi je jeho pohodlná aplikovatelnost, přetíratelnost, … Barva BISIL profi je speciální modifikací ve výsledku totožné NH BISIL, avšak s vyšší "sušinou" a její rheologie umožňuje výškovému natěrači nanést v jedné operaci vrstvu o tl. po vytvrzení až 200µm! Tento nátěrový systém byl na stožárové konstrukce vedení a rozvoden přenosové soustavy dodáván v období 1999 do 2009. Za tuto dobu bylo se zde úspěšně uplatnilo cca 285 tun obou nátěrových hmot.

Popis podílu fy BIOPOL vč. časové posloupnosti přípravy a realizace

1997-1999
  • vývoj a ověřování vlastností barvy BISIL profi pro profesionální užití ve složitých podmínkách
  • vývojová laboratoř BIOPOL + Ústav polymerních látek FCHT UPA včetně odborných a obchodních konzultací s firmou VAMP
1999-2011
  • technická pomoc při meziročních výběrovývh řízeních i při realizaci. Občasná kontrola kvality prováděných ONS na různých místech republiky. Systematická kontrola referenčního místa
  • jedná se o sloup rozvodu VVN 400 kV …  na trase protínající silnici III. třídy vedoucí  z  Horních Bludovic směrem na Český Těšín. Pravidelné roční kontroly BIOPOL (Ing.Čáp) + VAMP(Ing.Mařík) + UPA (Prof.Ing.Petr Kalenda CSc.) … viz fotodoprovod.
2011
  • BIOPOL … obnovení kontaktu s americkou firmou SWEPCO přes jejího nového reprezentanta
  • vyhodnocení referenčního ONS s vynikajícími výsledky po 12 letech expozice
  • deklarace společného zájmu opět se ucházet o realizaci ochranných povlaků v této sféře

Poznámka k přínosům akce

Zejména podle výsledků pečlivého vyhodnocování vlastností uplatněného ONS v průběhu 12 leti na základě poznatků aplikačních firem se naší firmě BIOPOL potvrdilo, že disponuje výborným profesionálním povlakovým materiálem s jednoduchou aplikovatelností a s užitím ve velmi širokeém spektru ochranných záměrů i vnějších podmínek.