košík je prázdný

Historické hydrotechnické dílo v Chocni

GO historického díla v Chocni v roce 2007

Milan Marek & Pavel Černý - CHOCEŇ

BIOPOL: kompletní ochranný NS pohyblivých válcových těles

 

 

Popis akce

Jedná se o původní hydrotechnickou stavbu na řece Divoké Orlici v Chocni z roku 1929. Stavba sestává z jezu se dvěmi pohyblivými válcovými tělesy, malé vodní elektrárny a mlýna. 

Vše v bezvadném provozuschopném stavu, mlýn z ekonomických důvodů aktuálně mimo provoz. V posledních letech byly ocelové funkční partie tohoto hydrotechnického díla opatřeny protikorozním ochranným nátěrovým systémem (ONS) v roce 1996. 

Údajně byla tělesa celoplošně otryskána a opatřena ONS fy BIOPOL … 2x základní zinková barva Bilak Zn Prim + 3x BISIL. Při kontrole 9.9.2005 zjištěna průměrná tloušťka tohoto prvního ONS kolem 220µm.

Provádějící, tvůrce

VA-PA sdružení fyzických osob Lanškroun pod vedením p.Bohuslava Pacovského. Firma odvedla svoji práci dobře a zároveň na vysoké odborné úrovni.

Bližší technická specifikace

Vlastní vývoj situace je patrný z přiložené dokumentace. Jedná se totiž o velmi delikátní záležitost. Ocelová jezová tělesa jsou již po těch mnoha letech provozu poškozená důlkovou a kráterkovou korozí (byla již při opravách v roce 1996). 

Protikorozní ochrana povlakovým systémem je pro trvalý ponor ve vodě nevhodná, resp nedostačující … korozní agresivita Im1 dle části 2 - ČSN EN ISO 12944 1-8, dále viz část 5 této normy …ta připouští max. korozní napadení chráněného podkladu B … dle ČSN ISO 8501-1. Vzhledem k tomu, že přes tuto situaci bylo nutné nějaký optimální ONS navrhnout, rozhodli jsme se optimalizovat různé NS na zkušebních terčích a ověřit jejich vhodnost roční expozicí pod vodou … aplikace říjen 2006. Vyhodnoceno … provozovatel + BIOPOL léto 2007. 

Všechny testovací sestavy dopadly velmi dobře a po těch přibližně 9 měsících pod vodou se na nich neprosadily žádné defekty. Jednalo se celkem o 18 modifikací 6 základních ochranných sestav. Na vnější pláštˇ jezových válcových těles byl nakonec vybrán nátěrový systém 2x Glasfix Zn Prim + 3x BISIL. 

Ocelový plášť byl před nanesením ONS otryskán ve stupni cca D Sa 2½. Vlastní nátěrový systém nanesen v červenci 2007. Základní i vrchní barva aplikována bezvzduchovým vysokotlakým stříkáním. DFT … 120µm Glasfix ZnPrim + 180µm ( BISIL)

Popis podílu fy BIOPOL

Posouzení stavu ocelového podkladu i dosavadního ochranného povlaku 2005, 2006. Nanesení ověřovacích nátěrů v roce 2006. Návrh technologie nových nátěrových systémů včetně dodání speciálních nátěrových hmot. Dohlídka při vlastní rekonstrukci. 

Vedení, zdokumentování a vyhodnocení prvního kontrolního dne konaného 2 roky po realizaci (21.05.2009). Po dvou letech provozu je nátěrový systém bez závad!

Časová posloupnost přípravy a realizace

V roce 2001 majitelé a provozovatelé jezu z důvodů prodloužení životnosti tohoto nátěrového systému jeho stav zrevidovali a dle expertní rady fy BALAKOM se rozhodli tento původní NS přetřít. 
Byla zvolena nátěrová sestava:
  1. KOMAPUR Z (U2000) červenohnědý 0840 … 1-K PUR (MIOX) impregnační  základ na rezavé podklady  i staré nátěry, "KOMAPOX F (S2396) (miox) …modrý 2K epoxidová vysokosušinová barva, KOMAPUR K (U2095)  … 2K-PUR vrchní" speciální email pro vysoce náročná prostředí. Bohužel se užitá nová nátěrová sestava neosvědčila.
KOMAPUR Z nakonec nesplnil předpoklady expertů a na původní vrchní barvě BISIL vykazoval naprosto nedostatečnou přilnavost. Podstatou neúspěchu obnovujícího NS bylo nevhodné spojení dvo materiálů BISIL a KOMAPUR Z (U2000). V roce 2005 se již tento nový ONS odlupoval na všech místech. Majitelé zařízení v této době požádali firmu BIOPOL, zdali by nestanovili optimální technologii oprav a převzali patronát nad vlastním provádění prací.

Výjimečnost

Již výše konstatováno, že protikorozní ochrana ocelové konstrukce napadené důlkovou a kráterkovou korozí je pomocí organických ochranných povlaků pro trvalý a dlouhodobý ponor ve vodě z hlediska normalizovaných zásad nevhodná (nedostačující) … ČSN EN ISO 12944 1-8. 

Realizačnímu týmu se podařilo zodpovědným přístupem i uplatněním dlouhodobých zkušeností a znalostí poskytnout ocelovým hydrotechnickým prvkům velmi dobře fungující ochranný povlak, který o mnoho let prodlouží životnost těchto konstrukcí.

Poznámka k přínosům akce

I zde se potvrdilo, že pokud se technické řešení nevejde do nějakého ověřeného technického normálu, je dobré věc neuspěchat. Určitě naší věci prospělo, že byly nejprve naneseny ověřovací (testovací) sestavy a byly vystaveny konkrétní expozici. Po vyhodnocení testů bylo teprve přistoupeno ke konkrétnímu řešení.