košík je prázdný

Vrchní nátěrové hmoty

NH Biopol vyvinuté spíše pro profesionální užití :


  
ETERFIX LX (PN 036/95)

eterfix-lx2je univerzální tvrdší disperzní  akrylátová pololesklá barva. Barva se používá ke stejnému účelu jako  ETERFIX BIT s tím, že určující je konečný požadovaný vzhled konstrukce,  předmětu. S výhodou se ETERFIX LX používá pro konečnou úpravu okenních  rámů, venkovních i vntřních dveří, ... Kvalita této vrchní barvy byla také  mnohokrát potvrzena získáním ocenění „CZECH MADE" (ve dvouletých  periodách od roku 1998). Od roku 2008 naše firma přestala také tento  výrobek pro vysoké finanční nároky systému (SCJ – Sdružení pro cenu a  jakost) prověřovat. Barva je formulována v souladu s nejnovějšími  poznatky aplikovaného výzkumu v této oblasti. Dokladem, že kvalita  nátěrové hmoty ETERFIX LX odpovídá současnému stavu techniky v oboru  povlakových materiálů je i to, že je způsobilá pro přímý kontakt s  potravinami i pro užití na dětské hračky. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: viz. ETERFIX BI.

 

UNIPUR TOP (UNIPUR EMAIL) (PN 047a/2010)

unipur-topje speciální jednosložková  vodouředitelná polyuretanová vrchní barva lesklá. Barva je zdánlivě  velmi podobná ETERFIXu LX. Podstata barvy je založena na emulgovaném  oxidačně polymerujícím pojivu. Proti klasickým syntetickým nátěrovým  hmotám má zvýšenou odolnost protu UV záření. Komfort nanášení i konečný  vzhled vytvrzeného filmu je velmi podobný. S výhodou se barva používá ke  konečným úpravám předmětů ve venkovním prostředí i v interierech s  cílem dosáhnout vysoce estetického vzhledu. Aplikovatelnost barvy se  proti disperzním materiálům přibližuje bodu mrazu. Po vytvrzení barva  odolává i působení ropných látek, krátkodobě i agresivnějším  rozpouštědlům a benzinu. V průběhu roku 2010 se zvláštní modifikace této  barvy UNIPUR Top NOVINKA 2010!(PN 047a/2009) (proklik na TL) vyčlenila  jako speciální povlak pro použití na beton (ČSN EN 1504-2 ... ochrana  proti vnikání, mechanická ochrana ... průkaz shody 2+). Tato nátěrová  hmota „překryla" původní email a je od roku 2011 vedena pod souhrnným  obchodním  označením UNIPUR Top.Obou modifikací této nátěrové hmoty se  však s výhodou učívá i k jiným účelům ... NS pro antikorozní ochranu, NS  an dřevo, ... Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu ... UNIPUR  ZÁKLAD, S2102, S2102, GLASFIX Zn PRIMER, BILAK Zn PRIMER, ETERFIX PRIM,  (vhodnost přibližně podle pořadí) ... dále v souladu s ČSN EN ISO 12944  1-8.

GLASFIX Top 2K-EpV NOVINKA 2010! (PN 057a/2009)

glasfix-top-2k-epvje speciální  dvousložková epoxidová vodouředitelná barva na beton. Původně  projektována jako účinný povlak    na  beton ... ochrana proti vnikání,  chemická ochrana, mechanická ochrana. Výborně se svými vlastnostmi  doplňuje s barvou UNIPUR EMAIL(122); zatímco ta vykazuje excelentní  odolnost proti UV záření, GLASFIX Top 2K-EpV osvědčuje širší chemickou  odolnost, antiabrazivní vlastnosti, velmi nízkou termoplasticitu, ...  Barva neobsahuje rozpouštědla (VOC)!  I tato nátěrová hmota byla  podrobena počátečním zkouškám typu dle požadavků harmonizované normy ČSN  EN 1504-2.  Průkaz shody 2+ dle téro normy. Vhodné základní  barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez omezení ... v kontextu s dikcí  normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: ETERFIX PRIM, UNIPUR ZÁKLAD, S2102,  BILAK Zn PRIMER, GLASFIX Zn PRIMER, ...

BISIL (PN 035a/2007)

bisil2je speciální jednosložková  silikon - akrylátová vrchní barva. Jedná se o NH určenou jak pro  antikorozní ochranu,  na dřevo, beton, ... S výhodou je tento materiál  aplikován jako finalizující ochranná vrstva betonových i ocelových jímek  vody, vodojemů na pitnou vodu, plaveckých bazénů, ... Barva má vynikající  odolnost proti UV záření a veškeré povětrnosti. Nedokáže vzdorovat  nižším frakcím ropných látek (rozpouštědla, automobilový benzin). Antikorozní systémy s NH BISIL jsou i k „těžké"  antikorozní ochraně užívány mnoho let a jsou průběžně testovány jak u  výrobce, tak na různých expertních pracovištích. V období 2007-2010 byl  BISIL posuzován z hlediska protikorozní účinnosti v rámci  nejužívanějších ONS akreditovanou zkušebnou TSÚS Bratislava  (Notifikovaná osoba 1301).  Jednalo se poměrně o zevrubné testování  vlastností našich vybraných NH. Pro korozní ochranu z těchto výsledků  zkoušek vyplývá,  že ONS BILAK Zn PRIMER (nebo GLASFIX Zn PRIMER  +  BISIL) je vhodný do prostředí C5-I jako NS s vysokou životností a pod  vodu - Im1 – jako NS dosahující střední životnosti (dle ČSN EN ISO  12944-5 ... H=vysoká nad 15 let, M=střední 5-15let).  Barva BISIL je  vhodná (atestována CZ i SK) pro trvalý kontakt s pitnou vodou, dále pro  přímý styk s potravinami (CZ) i na dětské hračky (CZ) technol.méně  vhodné. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: téměř bez  omezení ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO 12944-zejm.5.: BILAK Zn  PRIMER, S2102, UNIPUR ZÁKLAD, ETERFIX PRIM, GLASFIX Zn PRIMER, (vhodnost  dle pořadí) ...

BISIL PROFI (PN 035b/2007)

bisil-profi2je speciální jednosložková  silikon - akrylátová vrchní. Barva byla vyvinuta pro profesionální  aplikace, kdy je nutné v jedné operaci nanést i 150µm ve vytvrzeném  filmu. V ostatních ohledech se jedná o totožný materiál jako barva  BISIL.

 

 

GLASFIX Top 1K-PUR (PN 056/2007)

glasfix-top-1k-purje speciální  jednosložková polyuretanová matná barva do agresivního prostředí. Jedná  se o materiál velmi odolný vůči chemické zátěži. Barva se vyrábí v  různých modifikacích pouze na zakázku pro specializované aplikační  firmy. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: GLASFIX  STABIL (do korozní agresivity C3),GLASFIX Zn PRIMER, S2102, UNIPUR  ZÁKLAD,  ...

 

 

GLASFIX Top 2K-PUR (PN 057/2007)

glasfix-top-2k-purje speciální dvousložková  polyuretanová nežloutnoucí lesklá barva. Kromě nevýhody, že se jedná o  dvousložkovou rozpouštědlovou nátěrovou hmotu, vykazuje tento materiál v  dalších ohledech již  ty nejlepší vlastnosti: excelentní  odolnost chemikáliím, povětrnosti, UV záření i mechanickému namáhání.  Vytvrzený povlak má překrásný lesklý vzhled a je příjemný na dotyk. V  období 2007-2010 byla i tato nátěrová hmota testována z hlediska  protikorozní účinnosti (ve spojení s podkladem GLASFIX STABIL nebo se  základní barvou GLASIX Zn PRIMER)  akreditovanou zkušebnou TSÚS  Bratislava (Notifikovaná osoba 1301). Výsledkem je  vyhodnocení tohoto ONS (GLASIX Zn PRIMER + GLASFIX Top 2K-PUR) jako  vhodného do prostředí C5-I jako NS s vysokou životností a pod vodu - Im1  – jako NS dosahující střední životnosti (dle ČSN EN ISO 12944-5 ...  H=vysoká nad 15 let, M=střední 5-15let). Vhodné základní  barvy pro antikorozní ochranu:  GLASFIX STABIL (do korozní agresivity  C3),GLASFIX Zn PRIMER, S2102, UNIPUR ZÁKLAD, ...

 

ETERFIX S-2013 (PN 052a/2009)

eterfix-s-2013– jedná se o klasický jednosložkový syntetický email. Předností této  nátěrové hmoty jsou komfort při nanášení, dobré senzorické vlastnosti i  cena. Typickým uživatelským  zaměřením je finální úprava zámečnických prvků staveb, občanské  vybavenosti, ... v interierech budov i ve venkovním prostředí. Nevhodné je  užití barvy na konstrukce a předměty vystavené častému a dlouhodobému slunečnímu svitu (střechy, jižní partie budov, .... ). Vhodné základní  barvy pro antikorozní ochranu:  ... v kontextu s dikcí normy ČSN EN ISO  12944-zejm.5.:  S2102, UNIPUR ZÁKLAD, ETERFIX PRIM,  (vhodnost dle  pořadí) ... Barva se vyrábí pouze na zakázku pro odborné aplikační firmy.

 

BISIL THERMO (PN 035a/2009)

bisil-thermo2je speciální jednosložková  silikonová vrchní matná barva do vysokých teplot. Barva je určená na  podklady, které jsou vystaveny jednorázovým i cyklickým  tepelným expozicím. Dlohodobě odolává teplotám kolem 500°C. Nárazově  (krátkodobě)  do 700°C. Jako skladová (ceníková) položka je barva  dodávána v široké škále odstínů (vzhledu): bílý, šedý, černý,  červenohnědý, zelený, stříbrný, bronzový, měděný. Jiný odstín  (vzhled) je třeba dohodnout v rámci individuální zakázky. Důvodem je  omezená škála tepelně vysoce odolných pigmentů a jejich vysoká cena. Vhodné základní barvy pro antikorozní ochranu: pouze CORSIL.