košík je prázdný

Impregnace, základní a podkladové nátěrové hmoty

NH Biopol vyvinuté spíše pro profesionální užití :


  
IMPREGNACE, ZÁKLADNÍ a PODKLADOVÉ NH:

 

BILEP F  (PN 021/1993)

bilep-f2... zpevňující impregnace porézní savé  podklady ... zdivo, omítky, střešní krytiny;  vynikající i na dřevo -  hlubokopronikající mikrodisperzní napouštěcí přípravek naředěný  30 -  50% vody. Vyrábí se  i ve  speciální modifikaci účinně zabraňující  degradaci ligninu působením UV  záření použitelný jak pod rozpouštědlové  laky (LAKSIL) tak pod vodou ředitelné (BILAK A, UNIPUR lak, ...).

 

SILEP F (PN 039/1995)

silep-f2speciální silikonový penetrátor s  převažujícím hydrofobizačním účinkem ... čl.3.1 dle EN 1504-2. Materiál je  určen především k impregnaci silikátových podkladů  v rámci  silikonového fasádního NS... SILEP F + SILAKRYL F  (+BISTERIL).

 

 

BISTERIL NOVINKA 2011!  (PN 061/2011)

bisterilJedná se o silikonovou tenkovrstvou  vodouředitelnou částečně transparentní nátěrovou hmotu, která jako  finalizující vrstva dodává povrchu trvalé biocidní a částečně  samočisticí vlastnosti. Uvedené užitné vlastnosti jsou založeny na  Hondovu-Fujishimovu fotokatalytickém efektu; toho se v případě kompozice BISTERIL dosahuje rozptylem nanostrukturních částeček anorganických  pigmentů s převahou TiO2 v tenké transparentní organokřemičité matrici.  Přípravek BISTERIL plánujeme směrovat jednak do exteriéru jako konečný  povlak speciálních nátěrových systémů, fasádních materiálů, režného  zdiva i betonu ...všude tam, kde je nebezpečí rozvoje nežádoucích  společenstev mikroorganizmů (řasy, bakterie, plísně) - na povrchu  konstrukcí v nepříznivých polohách a podmínkách na povětrnosti (např.  ETICS). Povlakovou hmotu BISTERIL hodláme směrovat i do interiérů  veřejných budov ... především jako finalizující povlak stěn, spár obkladů a  dlažeb, ... Týká se rekrečních objektů, sanatorii, nemocnic,  balneologických zařízení, restaurací, úřadů, škol a v neposlední řadě  potravinářských provozů (nepřímý kontakt s potravinami).

BILEP I  (PN 014/1992)

bilep-iTento speciální transparentní  tenkovvrstvý elastický materiál přebírá roli konverzní lepivé mezivrstvy  při opravách zvětralých živičných střech. BILEP I vytváří nátěrový  systém se sanační stěrkovou hmotou BIAKRYLIT. ...

 

 

BIKAUZAL P  (PN 017/1992)

bikauzal-p2je speciální asfaltový kompozitní  přípravek sloužící k vytváření elastických ochranných povlaků na  předmětech a konstrukcích vystavených agresi venkovního prostředí včetně  trvalého působení vody. Dále vzdoruje slabším roztokům vybraných  organických kyselin, alkoholů, anorganických kyselin, solí i hydroxidů. BIKAUZAL P neodolává organickým rozpouštědlům ani dlouhodobé expozici UV  záření. BIKAUZAL P se s výhodou používá všude tam, kde nejsou konkrétní  požadavky na estetický vzhled a kde je dán důraz na na dlouhodobé  účinné ochranné vlastnosti vytvořeného elastického povlaku. BIKAUZAL P  je vhodný i k ochraně spodků automobilů, zemědělské techniky, ocelových  konstrukcí i podzemních partií zdiva či betonových konstrukcí. Za  předpokladu následného ochranného nátěru proti UV záření (např. ETERFIX  BIN...asi po 6 týdnech) slouží BIKAUZAL P jako vynikající přípravek pro  oživení a opravu zvětralých živičných krytin plochých střech.

GLASFIX STABIL  (PN 054/2000)

glasfix-stabil2je speciální jednosložkový polyuretanový  přípravek určený pro pasivaci nakorodovaného podkladu a pro dostatečné  ukotvení antikorozního nátěrového systému. Přípravek se dobře uplatňuje  všude tam, kde nelze otryskat ocelový podklad před nanesením ONS pro  „těžkou" antikorozní ochranu. Vhodnými následnými základními  antikorozními barvami jsou UNIPUR ZÁKLAD, ETERFIX PRIM, S2102 a GLASFIX  Zn PRIMER. Přípravek GLASFIX STABIL je možné považovat za dostačující  antikorozní základní vrstvu při vytváření cochranných povlaků do korozní  agresivity prostředí C2 (dle ČSN EN ISO 12944-2). Vytvrzený povlak GLASFIXu STABIL odolává působení ropných látek. Nehodí se pod  silikon-akrylátové materiály BILAK Zn PRIMER, LAKSIL, BISIL, BISIL  PROFI.

 

ETERFIX PRIM  (PN 037/95)

eterfix-prim2je moderní disperzní akrylátová barva  základní se zvýšenými antikorozními účinky; výrobek byl v minulosti  několikrát oceněn oceněn značkou kvality „CZECH MADE".  Od roku 2008  jsme pro vysoké finanční nároky tohoto systému přestali tento výrobek v  tomto směru prověřovat. Barva je formulována v souladu s nejnovějšími  poznatky aplikovaného výzkumu v této oblasti. Byl zde kladen maximální  důraz na docílení optimálních antikorozních účinků (vč. eliminace  nežádoucího jevu tzv.:"Bleskové koroze") při splnění těch nejpřísnějších  ekologických hledisek. Složení barvy umožňuje její aplikaci na čerstvě  pozinkovaný povrch bez předchozí předúpravy! Vhodné vrchní barvy  (emaily) ... ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, UNIPUR EMAIL, GLASFIX  Top 2K-EpV i jiné běžné akrylátové emaily, emulzní Alkydové barvy i  klasické syntetické Alkydové emaily ředěné S6006. Na ETERFIX PRIM je  možné s citem nanášet i nátěrové hmoty obsahující aromatická  rozpouštědla. Barva se dobře osvědčila v sestavě např. se  silikon-akrylátovým emailem BI SIL. Výborně se projevuje jako podkladová  barva mezi zinkovou základní barvu a vrchní nátěry obsahující  aromatická rozpouštědla. Od roku 2011 byla formulace barvy zdokonalena  na základě výsledků výzkumu v rámci grantového projektu č. 2A-ITP1/014  (MPO – „Prosperita").

UNIPUR ZÁKLAD  (PN 049/96)

unipur-základje moderní polyurethanová, jednosložková  emulzní, vodou  ředitelná barva základní se zvýšeným antikorozivním  účinkem. Je určena jako základní barva na ochranu  předmětů a konstrukcí  s vysokým nárokem na estetickou úroveň zaschlého filmu (nádrže,  kolejová vozidla , nákl. automobily , stavební a zemědělské stroje ,  malá zemědělská technika ). Při formulaci této nátěrové hmoty byl  zároveň kladen  maximální důraz na docílení její zdravotní nezávadnosti  při optimálním zachování odolnosti i ochranných vlastností vůči vnějším  vlivům. Zvýšený antikorozní účinek vytvrzeného filmu nachází  uplatnění v  prostředí se zvýšenou  agresí vnějšího prostředí. Barva je rovněž  dobře  ošetřena proti nežádoucímu  jevu tzv. "bleskové  koroze". UNIPUR  ZÁKLAD patří do stejné generace nátěrových hmot jako ETERFIX Prim. Jistá  rozdílnost však zde je a vychází z odlišné pojivové báze. Barva  vytvrzuje oxipolymerací a je použitelná při nižších teplotách podkladu i  okolí ... min.0°C. Tekuté prostředí této barvy neumožňuje ani za  obtížných podmínek prosazení nežádoucího jevu „BLESKOVÉ KOROZE"!   Nevýhodou barvy UNIPUR ZÁKLAD je, že má nižší přilnavost k čerstvému  zinkovému podkladu než barva ETERFIX PRIM. Barva se výborně hodí pod  vrchní barvy UNIPUR email, ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, BISIL,  GLASFIX Top 2K-Pur, GLASFIX Top 2K-EpV,  ... i jiné emaily. Při  formulaci i této barvy byl kladen maximální důraz na docílení  optimálních antikorozních účinků použitím zahraničních komplexotvorných  pigmentů na základě nejmodernějších poznatků aplikovaného výzkumu v této  oblasti. Veškeré komponenty barvy byly zároveň voleny s maximálním  ohledem na   zachování ekologické šetrnosti barvy. S výhodou lze UNIPUR  základ aplikovat jako podkladovou mezivrstvu do těžkých korozních  podmínek mezi základní antikorozní barvu zinkovou BILAK Zn primer a  vrchní silikon-akrylátový email BISIL.

BI LAK Zn PRIMER (PN 033/94)

bilak-zn-prim2je základní antikorozní barva  silikon-akrylátová zinková; jde o špičkovou nátěrovou hmotu s výraznými  ochrannými účinky proti korozi. Jedná se o tzv. High-Solid – moderní  kategorii rozpouštědlových barev s nízkým obsahem rozpouštědel i v  aplikovatelném stavu. Je formulována s cílem vyhovět i těm nejpřísnějším  ekologickým hlediskům samozřejmě při zachování výrazných ochranných  účinků. To dokazují takové skutečnosti jako např. neobvykle vysoký obsah  netěkavých složek (nad 80%), způsobilost vytvrzeného filmu k trvalému  styku s pitnou vodou (platnost do doby kolem 2006, kdy se v EU změnila  klasifikace škodlivosti Zn), absence těžkých kovů i dalších nežádoucích  látek.... Barva se výborně hodí k povrchové úpravě ocelových předmětů a  konstrukcí, na které jsou kladeny z hlediska protikorozní ochrany vysoké  nároky. Tato hmota je vhodná k nátěrům konstrukcí vystavených  atmosferickým vlivům, chemické zátěži i vysoké relativní vlhkosti  ovzduší. Stejně dobře se hodí k ochraně podponorových částí lodí a  ocelových zařízení a konstrukcí trvale ponořených do vody. S výhodou je  nátěr použitelný pro ochranu stožárů vysokého napětí, ocelových mostních  konstrukcí, silničních svodidel ... Nezbytná podmínka pro náležitou  ochrannou funkci barvy je zajištění vodivého spojení s podkladem  (nutnost předúpravy otryskáním, obroušením). Barva se vyrábí na zakázku i  ve zvláštní modifikaci snášející dlouhodobě teploty kolem 400oC.  Při  vícenásobné aplikaci (na povětrnosti 3x a více) je barva vhodná  samostatně i pro definitivní ochranu (jednošichtovka"). Vhodné vrchní  barvy: UNIPUR email, ETERFIX BI, ETERFIX BIT, ETERFIX LX, BISIL, GLASFIX  Top 2K-Pur, GLASFIX Top 2K-EpV,  ... i jiné

GLASFIX Zn PRIMER (PN 055/2000)

glasfix-znprim2je základní  jednosložková polyuretanová  antikorozní zinková barva. Z hlediska  antikorozní účinnosti se jedná o protityp barvy BI LAK Zn  PRIMER. Užití této špičkové nátěrové hmoty je směrováno do podmínek, kde  nelze použít levnější výše uvedenou BI LAK Zn PRIMER. Jedný se o  expozice, kdy je ochranný povlak vystaven působení ropných látek a  například kdy se jedná o aplikace na členitých podkladech s vrchní  rozpouštědlovou barvou (např. BISIL), kdy při nátěru vrchní barvy  dochází k naleptávání vrstvy základní barvy a k migraci mezi vrstvami.  Vhodné užití vrchních barev je v podstatě stejné, jkao u barvy BILAK Zn  PRIMER. Nevýhodou barvy GLASFIX Zn PRIMER  je to, že se spotřebitelské  balení musí spotřebovat najednou. Kontaminace tekuté barvy vzdušnou  vlhkostí totiž způsobí její ztuhnutí v plechovce do cca 12  hodin po otevření. I tuto barvu GLASFIX Zn PRIMER  je možné s výhodou  užít pro celkovou ochranu ocelového podkladu na povětrnosti. Barva se  vyrábí pouze na zakázku, není dodávána do běžné maloobchodní sítě.

S-2102 (PN 051a/2010)

s-2102jedná se o velmi flexibilní  moderní syntetickou základní antikorozní barvu. Zdokonalení této barvy  bylo rovněž předmětem výzkumu v rámci grantového projektu grantového  projektu č. 2A-ITP1/014 (MPO – „Prosperita"). Tato nátěrová hmota se  rovněž nedodává do maloobchodní sítě, jedná se o matreriál určený  především pro odborné aplikační firmy.

 

 

CORSIL (PN 044/96)

corsil2je základní silikonová antikorozní  barva do vysokých teplot; tato barva je výsledkem několikaletého  snažení fy BIOPOL o zavedení do výroby speciální antikorozně vysoce  účinné nátěrové hmoty odolávající dlouhodobě extrémně vysokým teplotám.  Určujícími faktory zde byly: dlouhodobá odolnost vytvrzeného filmu barvy  teplotám kolem 400oC, vysoká antikorozní účinnost i ekologická  šetrnost. CORSIL je nátěrová hmota určená k  nátěrům ocelových a litinových předmětů vystavených cyklickému tepelnému  a koroznímu prostředí. Barva je trvale odolná teplotám do 400oC,  krátkodobě až do 700oC. Pro získání optimálních mechanických vlastností  je třeba nátěr vypálit při teplotě po 200oC po dobu 30 min. Nevypálený nátěr zasychá na vzduchu fyzikálním způsobem - je nelepivý  a vykazuje také dobré antikorozní účinky. Vypálený nátěr je odolný  organickým rozpouštědlům, naftě, benzinu, zředěným roztokům kyselin a  zásad. Z estetických důvodů však u pohledově exponovaných částí konstrukcí předpokládáme ještě konečnou  úpravu vrchní barvou v zadaném odstínu (SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA, BISIL  THERMO), proto tuto hmotu řadíme spíše pouze mezi barvy základní.

CORSIL je vhodný k provádění ochranných nátěrů součástí motorů, výměníků tepla, kouřovodů, parovodů  ...
CORSIL poskytuje po nanesení 3 vrstev  ocelovému podkladu dlouhodobou ochranu ...

LAKSIL (PN 034/94)

laksil2je speciální silikon - akrylátový  lak pro široké užití. Jednou  z mnoha možností užití tohoto materiálu je  forma pomocného antikorozního penetračního přípravku (LAKSIL naředěn  25% hmot. ředidlem S6005) ke stejnému účelu jako GLASFIX STABIL ... pro pasivaci nakorodovaného podkladu a dostatečné ukotvení ochranného  nátěrového systému (ONS). Užití LAKSILu je právě směrováno pod  silikon-akrylátové povlaky LAKSIL (lak), BISIL, BISIL PROFI a případně  pod základní barvu BILAK Zn PRIMER. Do korozní agresifvity prostředí C2   je možné LAKSIL penetraci považovat v rámci ONS za dostačující antikorozní základní povlak.

 

ETERFIX BD 

eterfix-bd2je základní bílá disperzní akrylátová vodou ředitelná barva na  dřevo. Je určená pro vytváření kryvých pigmentovaných nátěrových  systémů na dřevě a má roli podkladní mezivrstvy se speciálními fyzikálně  mechanickými vlastnostmi. Je vhodná jak pod emaily disperzní, emulzní i  syntetické. Při finálním nanášení lesklých emailů v méně kryvých  odstínech (žlutý, oranžový, červený) je i pro dosažení požadované  estetické kvality její použití nezbytné.