košík je prázdný

Plechové střešní krytiny

Návrh ochranného nátěrového systému na plechovou střešní krytinu výrobních hal.

 

 

ZADÁNÍ:
Ochranný nátěrový systém na zkorodovanou plechovou střechu.

CHARAKTERISTIKA:
Plechová střecha ... trapézové pozink.plechy, původní NS i Zn vrstva již téměř vymizely. Stupeň nakorodování ocel. Podkladu ... šupinová koroze ... přibližně "C" dle ČSN ISO 8501-1. Původní NS je nutné kompletně nahradit novým ochranným povlakem. Nejvhodnější příprava podkladu - tryskání CSa 2½; s ohledem na obvyklé možnosti investorů i prováděcích firem navrženo důkl.ruč. a mechaniz. Čištění C St2 + aplikace spec. pomoc.prostředku.

 

 

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM č.1 :               pdf button Podrobný rozpis návrhu technologického postupu

 

printButton Stránka s návrhem k tisku

Použité nátěrové hmoty:   BISIL bisil2  S-2102 Primer  s-2102           

  • Důkladné celoplošné ruční a mechanizované čištění ... C St2 dle ČSN ISO 8501-1.(dle skut. stavu ... pozor na zbytky původního zvětralého NS!)
  • Celoplošný nátěr (nástřik) speciálním inhibičním a konverzním polyuretanovým prostředkem GLASFIX Stabil.
  • Dvojnásobný nátěr takto připraveného plechu základní syntetickou antikorozní barvou (celá nebo téměř celá plocha!) S-2102 PRIMER asi v šedém odstínu. (GLASFIX Stabil lze přetřít základní barvou již po 30min.)
  • Dvojnásobný nátěr nebo nástřik speciální jednosložkovou vrchní silikon-akrylátovou barvou BISIL nejčastěji v čvh odstínu.

ONS navržen v souladu s požadavky a zásadami ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí C4.Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10-15let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstarnit případné místní defekty vyplývající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze s ohledem na výchozí stav i navržené přípravě podkladu 100%-ně vyhnout.

  tabulka nátěr plechové střechy č2
 
DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM č.2 : 
 
Použité nátěrové hmoty:   GLASFIX STABIL glasfix-stabil2   ETERFIX PRIM  eterfix-prim2   ETERFIX BI  eterfix-bi2   
  

Alternativní použitelné vrchní barvy:   ETERFIX BIS  eterfix-bis2   UNIPUR TOP  unipur-top

  • Důkladné celoplošné ruční a mechanizované čištění ... C St2 dle ČSN ISO 8501-1.(dle skut. stavu ... pozor na zbytky původního zvětralého NS!)
  • Celoplošný nátěr (nástřik) speciálním inhibičním a konverzním polyuretanovým prostředkem GLASFIX Stabil.
  • Dvojnásobný nátěr takto připraveného plechu základní disperzní akrylátovou antikorozní barvou (celá nebo téměř celá plocha!) ETERFIX PRIM. (GLASFIX Stabil lze přetřít základní barvou již po 30min.)
  • Dvojnásobný nátěr nebo nástřik vrchní disperzní akrylátovou barvou ETERFIX BIAlternativně lze použít i popolesklou disperzní akrylátovou barvu ETERFIX BIS, nebo polyuretanovou polomatnou nežloutnoucí barvu UNIPUR TOP.

ONS navržen v souladu s požadavky a zásadami ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí C4. Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10-15let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstarnit případné místní defekty vyplývající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze s ohledem na výchozí stav i navržené přípravě podkladu 100%-ně vyhnout.

 

tabulka nátěr plechové střechy č1