košík je prázdný

Antikorozní ochrana oceli č.2

Návrh ochranného NS vnějšího pláště ocelových nádrží v podzemí

 

ZADÁNÍ:

MOŽNOST UŽITÍ NH OBSAHUJÍCÍCH ORG.TĚKAVÉ SLOŽKY (VOC) OMEZENA ! Ochranný nátěrový systém vnějšího pláště ocelových nádrží v podzemí...oprava ONS: OMEZENÁ možnost práce s rozpouštědlovými NH ! (kolem 80%) ...ZÁMĚNA základní disperzní barvy ETERFIX PRIM za základní barvu samosíťující jednosložkovou polyuretanovou barvu UNIPUR ZÁKLAD.
ONS = ochranný nátěrový systém 

CHARAKTERISTIKA:

Nátěrový systém z roku 1996 je již v celé ploše podkorodovaný. Na některých místech se loupe. Stav podkladu pod
nátěrem dle ČSN ISO 8501-1 ... "D” včetně důlkového a kráterkového korozního napadení. Pro úspěšnou opravu je nutné odstranění veškerého původního povlaku tryskáním ve stupni D Sa3. Dále pak celoplošná pasivace bezoplachovým přípravkem IZOKOR z důvodů možné reziduální existence neotryskaných korozivních důlků a kráterků.

 

 

 

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM :   č.1 - VODOUŘEDITELNÝ     

 

printButton  stránka s návrhem NS k tisku

Použité NH:   GLASFIX STABIL glasfix-stabil2UNIPUR ZÁKLAD unipur-základGLASFIX TOP 2K-EPVglasfix-top-2k-epv

 

 

  • Velmi důkladné místní ruční a mechanizované čištění ... P St3 dle ČSN ISO 8501-2 (dle skutečného stavu ... pozor na zbytky původního zvětralého NS ! )
  • Celoplošný nátěr (nástřik) speciálním inhibičním a konverzním polyuretanovým prostředkem GLASFIX STABIL ... jediná položka obsahující rozpouštědla (VOC) !
  • Dvojnásobný nátěr takto připraveného povrchu základní disperzní antikorozní barvou ( celá nebo téměř celá plocha ! ) UNIPUR ZÁKLAD. ( GLASFIX STABIL lze přetřít základní barvou již po 30 min.)
  • Dvojnásobný nátěr nebo nástřik speciální vrchní epoxidovou vodouředitelnou ( bez VOC ) GLASFIX TOP 2K-EPV.
 
ONS navržen v souladu s požadavky a zásadami ČSN EN ISO 129441-8 pro prostředí C4. Předpokládaná životnost NS je střednědobá ¨M¨¨... 10 - 15 let. Po 3 letech je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstranit případné místní defekty vyplívající z technologických nedokonalostí, kterým se nelze s ohledem na výchozí stav i navrženou přípravu podkladu 100%-ně vyhnout.

 

 

tabulka ocelové konstrukce podzemí