košík je prázdný

štetce, válečky, stříkací pistole ...Nejčastěji se používají štětce kulaté, ploché a zároháky, případně pro nanášení barev na větší plochy jsou stále oblíbenější válečky. K nanášení nátěrových hmot např. plochých střech se dají s výhodou použít  asfaltérská košťata, kvalitního, rovnoměrně slitého a hladkého filmu docílíme s použitím stříkací pistole. 

 

 

 

ŠTĚTCE 

stetec 2Pro úspěšnou práci se štětci je velmi důležité správně zvolit druh, tvar i velikost a to podle velikosti natírané plochy, tvaru předmětu, charakteru práce a typu nátěrové hmoty nebo malířské barvy. Kulaté štětce se prodávají v různých velikostech (průměrech) označených čísly. Nejběžnější velikost kulatých štětců se pohybuje od č. 4 do č. 25 (průměr hlavy štětce od 8 mm do 39 mm). Ploché natírací štětce jsou označovány v palcích (nejčastěji l" až 3,5", šířka štětce 25 mm až 89 mm). Štětce se vyrábějí se 100 % obsahem štětin, nebo ve směsích štětin, žíní, eventuálně umělých vláken. Při natírání vodou ředitelných barev štětcem lze docílit lepšího vzhledu nátěru při použití speciálních štětců pro vodou ředitelné barvy. Tyto štětce jsou ze speciálních na konci roztřepených umělých vláken. Pro nanášení pomalu zasychajících nátěrových hmot např. fermežových, olejových, syntetických apod. používáme hlavně štětce kulaté. Před použitím je třeba štětec dokonale vyprášit a otáčením mezi dlaněmi štětinami dolů odstranit všechna uvolněná vlákna. Pro nanášení nátěrových hmot, které rychle zasychají a lehce se roztírají, jsou nejvhodnější ploché štětce. Tyto štětce při natírání zabírají větší plochu a jelikož se s nimi velmi dobře pracuje, získávají stále větší oblibu. Jsou vhodné pro nanášení nitrocelulózových, lihových, epoxidových, ale především vodou ředitelných nátěrových hmot. Pro nátěry špatně přístupných míst, například radiátorů a potrubí ústředního topení, nebo spodních částí automobilů, jsou vhodné štětce zároháky (radiátorové). Jsou to ploché štětce zahnuté v úhlu asi 45°, které se nejčastěji prodávají v šířce 25 mm až 76 mm.

 VÁLEČKY 

valecek 2Jsou vhodné k nanášení nátěrových hmot zejména malířských a fasádních na stěny interiérů, fasády domů, střechy, podlahy, panely apod, ale i např. při natírání plotu z drátěného pletiva, betonových podlah, konstrukcí a pod. Předností nanášení válečkem je především vysoká produktivita práce a kvalitně provedený nátěr větších, hladkých a nepříliš členitých ploch. Při výběru vhodného válečku je dobré si položit otázku co chci natírat a jaký druh nátěrové hmoty použiji. Pro nanášení nátěrových hmot a malířských barev se používají válečky s plyšovým potahem ze syntetických vláken a přírodní jehněčiny nebo polyuretanové pěny. 
Pro nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot a malířských barev lze použít většinou všechny druhy plyšových potahů, přírodní kožešiny i pěnových válečků. Pro nanášení nátěrových hmot s obsahem organických rozpouštědel (např. syntetických, epoxidových, polyuretanových, nitrocelulózových apod.) lze použít pouze speciální druhy válečků. Velmi důležité hledisko pro použití válečků je délka vláken plyšového potahu. U fasádních a universálních válečků pro nátěry interiérů je vhodná délka vláken 18–22 mm. To umožňuje velmi dobrou nasáklivost a roztíratelnost disperzních nátěrových hmot a malířských barev na velkých plochách. Je-li natíraný povrch hladký, používají se válečky nepolstrované. Na nerovné, hrubé (drsné) plochy jsou vhodné válečky polstrované, které mají měkký potah na jádru válečku o tloušťce 6 až 9 mm (průměr válečku je větší o 12 až 18 mm). Válečky s délkou vláken plyšového potahu 12–13 mm se zpravidla používají pro nanášení rozpouštědlových barev (např. syntetických, chlórkaučukových, nitrocelulózových apod.). Jsou však vhodné i pro nanášení disperzních vodou ředitelných barev např. ETERFIXU. Tyto válečky dobře sají a roztírají nátěrovou hmotu, která při natírání nestříká. Pro lakování jsou vhodné válečky s délkou vláken 4 mm. Tyto válečky nezanechávají na povrchu vzduchové bubliny a povrch je hladký. Jsou vhodné i pro nanášení barevných lesklých a pololesklých nátěrů při požadavcích na co nejmenší strukturu povrchu nátěru. Zvláštní kategorií jsou válečky pěnové, které se používají především pro lakování, ale i pro nanášení disperzních barev na nejrůznější povrchy (např. sokly budov apod.). Pěnové válečky jsou buď více pórovité, které při nanášení zanechávají "pomerančový" povrch, nebo s jemnými póry a lakovaný povrch je hladký. Při nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot může na nátěru někdy vznikat pěna (bublinky). Před započetím práce je vhodné váleček vymýt vodou. Tím se dosáhne optimální příjem i výdej barvy při nanášení. Při použití rozpouštědlových barev musí být váleček vždy suchý. Při práci váleček ponoříme do barvy (ve vaničce), přebytečnou barvu vytlačíme přes síto a můžeme natírat. Po skončení práce váleček a nářadí vyčistíme vodou nebo příslušným ředidlem a vysušíme.

STŘÍKACÍ PISTOLE 

pistoleNěkteré druhy nátěrových hmot je výhodnější nanášet stříkáním. Touto technikou je možno docílit velmi kvalitní slité a hladké nátěry s rovnoměrnou tloušťkou. Proti nanášení štětcem je tato technika podstatně výkonnější. Nevýhodou je, že tato zařízení jsou poměrně nákladná, vyžadují vhodné prostory s dobrým větráním, eventuálně s odsáváním a s možností připojení na elektrickou síť.
Nejčastěji se nátěrové hmoty nanáší pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním. Tato zařízení vzhledem k výkonu a ceně jsou vhodná především pro řemeslníky a profesionální lakovny. Pro nanášení nátěrových hmot doma, na chatě nebo chalupě lze používat elektrické stříkací pistole Airless firmy Wagner. Tyto pistole pracují bez tlakového vzduchu, bez kompresoru, pouze s elektrickým pístovým čerpadlem. Prodávají se jednoduché modely vhodné pro nátěrové hmoty o nízké konzistenci (řídké), až po velmi výkonné stříkací pistole, které lze použít i pro materiály s velkou viskozitou. Elektrické stříkací pistole Airless lze používat pro nanášení laků, lazurovacích laků, prostředků na ochranu dřeva, barev a emailů. Výkonnější modely jsou vhodné i pro neředěné husté materiály. Těmito pistolemi lze nanášet vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty. Pro dosažení kvalitního hladkého nátěrového filmu je nutné nastříkat dostatečně tlustou, stejnoměrnou vrstvu nátěrové hmoty. Příliš tenká vrstva má za následek neslitý, hrbolatý a zaprášený povrch. Příliš tlustá vrstva stéká. Při stříkání je důležitá správná vzdálenost a sklon pistole ke stříkané ploše, vhodně seřízená šíře paprsku a správné překrývání stříkaných pásů. 


tabulka malirske valecky