Výrobky

BILEP I

BILEP I - penetrační a adhezivní disperzní podklad 

 

CHARAKTERISTIKA:

BILEP I byl vyvinut jako penetrační a kotvící hmota, která slouží ke speciální stabilizaci zvětralého živičného podkladu, respektive podkladu savého a pro kotvení armovací tkaniny. BILEP I je určen jako podklad pod hydroizolační stěrkovou hmotu BIAKRYLIT. Je vynikající rovněž jako penetrační nátěr na savé podklady pod vrchní barvu ETEFIX BI ( ředit v poměru 2 díly vody, 1 díl BILEP I ).

INFORMACE O VÝROBKU:

Schnutí:  1-2 hodiny dle podmínek prostředí

Vydatnost:  6-8m2/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:  štětcem, válečkem, stříkáním, asfaltérským koštětem

Ředění a čištění:  vodou

Balení:  4kg, 8kg

Odstín:  bezbarvý

 

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://biopol.cz/vyrobky/item/140-bilep-i#sigProGalleria0d185bee6f

výrobky

základ úspěchu