základ úspěchu

Jak prodloužit životnost nesavých plochých střešních krytin ...

Chcete mít k dispozici materiály pro prodloužení funkčnosti ještě vyhovujících nesavých převážně plochých střech z tvrdých i měkkých materiálů ? Vyrábíme cenově dostupné nátěrové systémy na míru vaší střechy !

Nejčastěji se povrchově upravují střešní krytiny pokryté asfaltovými izolačními pásy, či tvrdými PUR pěnami. Pro oba typy střech vyvinula firma biopol dvě speciální barvy. ETERFIX BIN ... je venkovní elastický disperzní akrylátový email určený pro povrchovou ochranu těžkých lepenek a jiných podobných podkladů. Barva výborně odolává agresi vnějšího prostředí vč.vysokých dávek UV záření. Pro ochranu dnes hojně pokrytých ploch tvrdými PUR pěnami naše firma vyvinula speciální elastický akrylátový email ETERFIX BI PUR. Tato barva se již několik let používá k určeným účelům po celé naší republice a prostřednictvím některých aplikátorů i v Polsku a Maďarsku.

bilep-i  eterfix-bin2  eterfix-bi-pur2
     

Nátěry nových střech nemývají s přípravou povrchu problémy. Naproti tomu staré střechy bývají porostlé mechy a lišejníky, které zabraňují dobrému přilnutí základního nátěru. U těchto provedeme mytí vodou vysokotlakým čističem s rotujícím paprskem s důrazem na místa, kde se prosazují různá společenstva nižších rostlin (lišejník, řasy,...) Následně doporučujeme provést preventivní fungicidní nástřik roztokem PREGNOLIT UNI. Nechat dobře vyschnout ... alespoň 1 sluneční den! V případě, že je asfaltový povrch střešní krytiny již výrazněji zdegradován doporučujeme ještě před aplikací ETERFIXu BIN nanést pro oživení podkladu dvojnásobný nátěr (první naředěný) speciálním přípravkem na bázi ropného asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem a dalšími činidly BIKAUZAL P. Přibližně po 14 dnech se pak opět nanáší dvojnásobný nátěr ETERFIX BIN. Poznámka: ETERFIX BIN nelze zaměňovat s materiály, kterými se napravují střešní lepenkové krytiny v havarijním stavu. K tomuto účelu má BIOPOLpaints rovněž stěrkový hyroizolační systém BIAKRYLIT, ... na přání zašleme rádi i o tomto systému bližší písemné informace vč. podnikové normy na aplikaci těchto nátěrových hmot.

základ úspěchu