základ úspěchu

Jak udržet vzhled dřeva dlouhodobě neporušen...

Chcete mít potěšení z dlouhodobého neporušeného  efektního vzhledu dřevěných materiálů a konstrukcí opatřených vrchními nátěry barev a laků ? Věnujte náležitou pozornost dokonalé přípravě povrchu před nanášením !

Věnujte náležitou pozornost přípravě podkladu. Dřevo pod nátěr musí být zdravé, suché, dobře vyzrálé, stejné kvality, bez suků a pryskyřičných míst. Povrch musí být hladký, rovný, bez vyvstalých nebo vytrhaných dřevních vláken, nedohoblovaných míst, nedočištěných polodrážek, či neodstraněných zásmolků ve dřevě. • Zbavte pryskyřičná místa vymytím ředidlem C 6000 nebo ještě vhodnější je použít k tomuto účelu směs polárních a nepolárních ředidel .... Z běžne dostupných např. xylen (S6005) nebo lakový benzin (S6006) s ethylalkoholem (denaturovaný líh) v poměru 1 : 1 (na pryskyřičné typy dřeva je lépe vyhnout se nanášení první vrstvy fyzikálně vytvrzovaného druhu nátěrové hmoty), • Odstraňte případný starý nátěr ... nejlépe důkladným obroušením ( nátěry s malou přilnavostí lze odstraňovat broušením brusnými papíry, drátěným kartáčem, škrabkou nebo ocelovou vlnou ), nebo opálením ( při opalování je třeba pracovat velmi opatrně, aby se nepoškodil podklad ) s nezbytným obroušením připálených míst. Povrch se bytky opáleného či obroušeného nátěru a prachu se očistí před prvním nátěrem štětcem, či smetáčkem.

drevosanDůležitá je rovněž důsledná biocidní ochrana. Dřevěný podklad, který již byl vystaven (i velmi krátce) nechráněný povětrnosti nebo vlhkosti, je nutné pro vnější expozice nebo pro vnitřní užití se zvýšenou agresí ošetřit vhodným biocidním přípravkem (zde protěžujeme zejména tuzemské vynikající materiály společností STACHEMA, a.s. Kolín i BOCHEMIE,a.s. Bohumín ... výborné zkušenosti máme s moderními materiály fy STACHEMA řady LIGNOFIX (hlavně LIGNO - FIX TOP, LIGNOFIX TOP-Profi, LIGNOFIX SUPER ... i proti dřevokaz. Hmyzu, FUNGISPRAY a FUNGISPRAY Super ... oba sanační přípravky proti plísním, ...;) dále přípravky BOCHEMIE především BOCHEMIT QB proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám , dále je zde k dispozici celá řada přípravků řady PREGNOLIT UNI (širokospektrální i na zdivo), PREGNOLIT Insekt., ... Samozřejmě používáme i biocidy jiných renomovaných výrobců. V poslední době máme výborné zkušenosti s biocidními přípravky fy Schülke&Mayr ... distribuce ACE Trade, s.r.o. Ústí nad Orlicí ... PARMETOL DF12- snační i na zdivo, PARMETOL S20, PARMETOL CF10, PARMETOL DF 19 forte, ... bilep-f2

Impregnace - penetrace a základní nátěr nového dřeva. BILEP F - hlubokopronikající mikrodisperzní napouštěcí přípravek naředěný 30 - 50% vody. Vyrábáme jej i ve speciální modifikaci účinně zabraňující degradaci ligninu působením UV záření použitelný jak pod rozpouštědlové laky (LAKSIL) tak pod vodou - ředitelné (BILAK A, UNIPUR lak ). Finální úpravu provádíme lazurovacími nátěry a laky, či pigmentovanými systémy - po jemném přebroušení vytvrzené základní barvy ( Eterfix BD ) se nátěrové systémy kompletují vhodnými emaily.

eterfix-bd2 eterfix-bit2 bilak-a2laksil2unipur-lak  

Firma BIOPOL PAINTS se také vývojem a výrobou nátěrových hmot pro účinnou ochranu dřeva intenzivně zabývá. V korespondenci s uživatelským zaměřením našich nátěrových hmot dbáme na to, aby tyto byly jednoduše aplikovatelné, měly vysokou životnost, poskytovaly předmětu kvalitní estetický vzhled a byly cenově dostupné. Naše firma zatím nevyrábí nátěrové hmoty na dřevo určené pro speciální aplikace ... např. NH vytvrzované usměrněným proudem elektronů nebo UV zářením pro nábytkářský průmysl ...

základ úspěchu