biopol paints s.r.o.

Vize

Motto: pravou morálkou výroby je KVALITA. ( Karel Čapek )

Motto :
Pravou morálkou výroby je KVALITA. ( Karel Čapek )


Dlouhodobou vizí vedení společnosti je vybudovat organizaci, jejíž výrobky budou viditelné a
neopominutelné v občanské sféře a navíc budou stále patrnější v oblasti profesionálního užití jak ve stavebnictví
a strojírenské výrobě, tak v komunální sféře.
Znamená to stále optimalizovat strukturu firmy tak, aby byla schopna identifikovat a vyhodnotit,
vytvořit, naplánovat a realizovat i ty projekty, které se odlišují od obvyklého rámce výrobního programu.

Jak ?

  • s vědomím vlastních schopností
  • systémově a procesně v duchu komplexního řízení jakosti (TQM)
  • samostatně i kolektivně
  • spolehlivě a kvalifikovaně
  • solidně a komplexně
  • tvořivě

 

S přesvědčením, že zákazník se vrací tam, kde nalezl kvalifikovanost, solidnost a příznivé prostředí.
Pouze zklamaný zákazník se vrátit nemůže.
Vzájemná tolerance zájmů a gentlemanská soutěž jsou součástí podstaty demokracie.
Zabezpečování a řízení jakosti a řízení podniku jedno jsou. Jde "pouze" o dvě strany jedné mince,
které jsou zastřešovány moderní filozofií komplexního systému řízení jakosti ( TQM ).

V Okřínku dne 15.6.2012