natíráme střechy

Pomocník výběru správné barvy...příklad použití...

 

Návrh technologie opravy ploché nesavé střechy bytového domu:

 

Měkká střešní krytina ("těžké lepenky") ... finalizovaná pískovaným asfaltovým izolačním pásem s kliníkovou vložkou (pravděpodobně FOALBIT). Střecha je funkční bez větších poruch. Do střechy nezatéká. Po celé ploše jsou však patrny v pískované krycí asfaltové vrstvě mikrotrhliny. Hojnější výskyt těchto trhlinek vypovídá o postupném křehnutí a zvětrávání tohoto cenného izolačního materiálu. Perspektiva: Pokud bude přikročeno k odborné provozní opravě, je zde perspektiva další dlouhodobé životnosti opravené střechy (nad 15 let). Stav střech přibližuje i na místě pořízená fotodokumentace...viz FOTOGALERIE.

 

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM :          pdf button Návrh nátěrového systému opravy poloché střechy

 

Použité nátěrové hmoty:   BIKAUZAL P  bikauzal-p2    ETERFIX BIN  eterfix-bin2

  tabulka nátěr plechové střechy2 č1