natíráme beton

Pomocník výběru správné barvy...příklad použití...

 

Návrh ochranného nátěrového systému na beton dlouhodobě ponořený pod vodu.

 

ZADÁNÍ:
Ochranný povlak betonového venkovního bazénu.

 

CHARAKTERISTIKA:
Bazén stavebně opraven. Beton není osídlen mikroflórou. Cílem je vytvořit ochranný povlak proti vnikání vody a nežádoucích látek do podkladu i dát nádrži jednotný vzhled. Návrh NS je vypracován v souladu se zásadami harmonizované normy ČSN EN 1504-2.

  

DOPORUČENÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM :               pdf button Návrh nátěrového systému na beton pod vodu

 

printButton Stránka s návrhem k tisku

Použité nátěrové hmoty:   BISIL bisil2    LAKSIL  laksil2            

  • Důkladné celkové otryskání tlakovým rotačním paprskem vody.(dle skut. stavu ... se zřetelem na přechodová místa). Nechat dobře vyschnout.
  • Celoplošný nátěr ipregnačním (penetračním) přípravkem ... LAKSIL + 25% ředidla S6005. Důraz na místa, kde se impregnační směs viditelně vsakuje. Je vhodné tato místa přetřít i vícenásobně. Před nanesením první vrstvy barvy zachovat přestávku min12hod., optim.2-3dny. Po provedení impregnace může již beton zmoknout.
  • 3-5 násobný nátěr nebo nástřik speciální vrchní jednosložkovou silikon-akrylátovou barvou BISIL. Kontrolovat vytvrzenou i "mokrou" tloušťku. Stříkáním (nejlépe airless) se obvykle docílí požadované tloušťky vytvrzeného NS již ve třech operacích. Technologické přestávky mezi vrstvami min.12 hodin, horní hranice není stanovena.
  • Zákl.požadavky: suchý podklad, teplotní rozmezí +5°C až +25°C bez přímého oslunění. Teplota podkladu min.o 3°C nad rosným bodem. Min.soudržnost podkladu 2,5 MPa. Trvale napustit vodou až po 14 dnech vyzrávání dokončeného NS. Zmoknout však může nátěr již 60 minut po nanesení.

Předpokládaná životnost NS je střednědobá "M" ... 10 a více let. Po 12 měsících provozu je nutné učinit zevrubnou prohlídku a odstranit případné místní defekty, které pocházejí z technologických nedokonalostí a nestejnorodosti podkladu a nelze se jim za daných podmínek úplně vyhnout.  

 
tabulka nátěr betonu pod vodu